Show simple item record

dc.contributor.authorKausland, Kristin
dc.date.accessioned2024-03-11T12:45:02Z
dc.date.available2024-03-11T12:45:02Z
dc.date.created2024-03-01T11:30:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-447-3
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121815
dc.description.abstractAltertavlen i Os kirke består av elementer fra to epoker: Et polykromert middelalderpanel satt inn i en altertavle fra 1719. Middelalderpanelet stammer trolig fra en sjeldent tidlig alterassemble fra begynnelsen av 1300-tallet. Til tross for dette er det lite dokumentert. NIKU utførte i juli 2023 et forprosjekt for konservering og restaurering av altertavlen i Os kirke. I den forbindelse ble altertavlen tilstandsvurdert og forskjellige metoder for konsolidering og rensing testet i små områder på de ulike elementene på altertavlen. I tillegg ble det gjort XRF-målinger og eldre malingsuttak ble fotografert. Rapporten dokumenterer dette arbeidet og skal tjene som grunnlag for utarbeidelse av metoder og kostnadsestimat for analyse, dokumentasjon og behandling av hele altertavlen.en_US
dc.description.abstractThe altarpiece, today hanging on the wall, consists of elements from two periods: a polychromed medieval panel placed in an altarpiece from 1719. The medieval section likely stems from rare and early altar assemblage from the early 1300s. Despite this, it is not well known nor docu mented. In July 2023, NIKU conducted a pre-project for conservation and restoration of the altarpiece in Os church. The altarpiece’s condition was assessed, and consolidation and cleaning methods tested. In addition, XRF measurements and micro-photography of old samples were performed. The report documents this work and serves as a point of departure for methods and estimate of services for analysis, documentation and treatment of the altarpiece.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofNIKU
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;300/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleA 259 OS kirke. Forprosjekt for Konservering av altertavle. Bjørnafjorden kommune, Vestlanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber43en_US
dc.source.issue300en_US
dc.identifier.cristin2251274
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal