Show simple item record

dc.contributor.authorNau, Erich
dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.date.accessioned2022-06-08T11:16:57Z
dc.date.available2022-06-08T11:16:57Z
dc.date.created2018-01-24T12:59:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997880
dc.description.abstractI forbindelse med Bane NORs utbygging av InterCity-nettet gjennom Vestfold, planlegges det dobbeltspor i området Nykirke-Barkåker i Vestfold Fylke. Den aktuelle strekningen starter ved utløpet av Holmestrandporten i nord, og kobles til eksisterende dobbeltspor som i dag går mellom Barkåker og Tønsberg. I henhold til Nasjonal transportplan skal dobbeltsporet Barkåker-Nykirke være ferdig utbygget innen 2024. Som en del av planleggingsprosessen har Vestfold Fylkeskommune ansvar for de arkeologiske registreringene i jernbanetraseen - en strekning på totalt 14 km. Det opprinnelige planområdet, som dannet grunnlag for planlegging av undersøkelsene, omfattet et areal på totalt 4,41 km2, hvorav ca. 1,05 km2 (105 ha) på dyrket mark og de resterende arealene i henholdsvis skog- og bebyggelsesområder. For å sikre en mest mulig effektiv kulturminneregistrering har Vestfold fylkeskommune, Kulturarv, besluttet å undersøke områder i dyrket mark ved hjelp av motorisert georadar. Resultatene fra radarundersøkelsene vil fungere som et tilleggsverktøy til den konvensjonelle kulturminneregistreringen i regi av fylkeskommunens arkeologer, og utføres av NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) på oppdrag fra Bane NOR.en_US
dc.description.abstractVestfoldbanen (Drammen) – Larvik, Nykirke – Barkåker, Fagrapport arkeologiske georadarundersøkelser. Dokumentnummer ICP-34-A-11161en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherBaneNORen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;90/2017
dc.relation.urihttp://www.banenor.no/globalassets/documents/nykirke-barkaker/icp-34-a-11161_02b_001-arkeologisk-georadarundersokelser.pdf
dc.subjectArkeologisk geofysikken_US
dc.subjectArchaeological geophysicsen_US
dc.subjectGeoradaren_US
dc.subjectGround-penetrating radaren_US
dc.titleVestfoldbanen (Drammen) – Larvik, Nykirke – Barkåker, Fagrapport arkeologiske georadarundersøkelser. Dokumentnummer ICP-34-A-11161en_US
dc.title.alternativeVestfoldbanen (Drammen) – Larvik, Nykirke – Barkåker, Fagrapport arkeologiske georadarundersøkelser. Dokumentnummer ICP-34-A-11161en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Annen arkeologi: 099en_US
dc.subject.nsiVDP::Other subjects within archaeology: 099en_US
dc.subject.nsiVDP::Annen arkeologi: 099en_US
dc.subject.nsiVDP::Other subjects within archaeology: 099en_US
dc.source.pagenumber94en_US
dc.identifier.cristin1550863
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record