Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlstad, Tone Marie
dc.contributor.authorBerg, Fredrik
dc.coverage.spatialKvernesnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-02T15:35:29Z
dc.date.available2019-02-02T15:35:29Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583623
dc.description.abstractDet overordnete målet med prosjektet som vurderingen av Kvernes stavkirke er en del av, har vært å vurdere stavkirkene med det formål at de skal kunne forvaltes uten risiko for verditap gjennom klimaforandringer og energirelaterte tiltak de nærmeste årene. Vi vet at klimaforandringene vil føre med seg økt nedbør og høyere temperaturer langs kysten. Disse forandringene vil medføre økt risiko for fuktrelaterte skader samt økt biologisk aktivitet i form av f eks sopp- og råteskader samt insektsangrep. En generell anbefaling for alle kirkene er derfor et økt fokus på vedlikehold og overvåking av mulig utvikling av fuktrelaterte skader. Prosjektet har blitt gjennomført ved arkivsøk og befaring med tilstandsvurdering av kirken med hovedvekt på den bygde strukturen og omgivelsene, sett i forhold til klima og mulige klimarelaterte skader. Det har blitt gjort en grov vurdering av fremtidig klima i området og hvorvidt det finnes spesiell risiko for denne bygningen, i tillegg til økt fuktbelastning og høyere temperaturer. Basert på de gjennomførte undersøkelsene har det blitt foreslått et sikringsprogram med anbefaling om overvåking og tiltak for stavkirken. Hovedvekten er lagt på bygningen, ikke på interiøret. Det finnes ingen åpenbare klimarelaterte trusler mot kirkebygningen, men sterk vind har tidligere skadet kirken. Eventuell økning i vind kan derfor bli et problem i fremtiden.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;150/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectklimaforandringernb_NO
dc.subjectinneklimanb_NO
dc.subjectmiddelalderkirkenb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleHVORLEDES SIKRE OG FORVALTE NORSKE KIRKEBYGNINGER I FREMTIDENS KLIMA. A 335 KVERNES STAVKIRKEnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal