Show simple item record

dc.contributor.authorJernæs, Nina Kjølsen
dc.date.accessioned2019-02-02T12:53:23Z
dc.date.available2019-02-02T12:53:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583600
dc.description.abstractSollia kirke har bevart limfarge fra 1745 på korskillet og på himling i taket i koret og i eldre del av skipet. I 2009 ble dekoren her tilstandsregistrert av malerikonservator og det var henholdsvis dårlig og svært dårlig tilstand på disse bemalte områdene (tilstandskategori 2 og 3 på en skala fra 0-3). NIKU utførte konservering av begge korskillets sider i august 2016, der løs maling ble festet og skjemmende skader med malingsutfall ble retusjert. Tilstanden på dekoren i himlingens eldre del i skipet er fotodokumentert. Løs maling i halve taket ble registrert for å gi indikasjon på omfanget, og ulike tester for å lime fast løs maling ble gjennomført. Konsolidering med 1 % Metylcellulose påført gjennom japanpapir ser ut til å fungere og fester malingen i himlingen bra. Det anbefales at testefeltene står ca. ett år før det tas en endelig avgjørelse på videre tiltak med himling i tak i eldre del i skipet. Fire klimaloggere er montert i kirken for å logge temperatur og relativ fuktighet i ett år for å kunne veilede i forhold til videre oppvarming i kirken.nb_NO
dc.description.sponsorshipStor-Elvdal kirkelige fellesrådnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;176/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkonserveringnb_NO
dc.subject1700-tallnb_NO
dc.subjectkirkekunstnb_NO
dc.subjectlimfargenb_NO
dc.subjectkonsolideringnb_NO
dc.subjectretusjeringnb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA 120 Sollia kirke. Konservering av korskillet og videre metodeutprøving i himling i eldre del av skipetnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.project1020614nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal