Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialGrong kommune, Nord-Trøndelag fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T07:55:00Z
dc.date.available2018-10-11T07:55:00Z
dc.date.created2012-12-18T13:35:29Z
dc.date.issued2011-03
dc.identifier.isbn978-82-8101-093-2
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567523
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av tap, samt skadene som er påført de automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Grong kommune, Nord- Trøndelag i perioden 2005-2010. Dette er den tredje kontrollregistreringen som er foretatt av fornminnene i Grong. På samme måte som tidligere er fornminnenes tilstand og endringer registrert. Det er også identifisert hvilke typer tiltak som har forårsaket skader og tap. Resultatet av undersøkelsen som omfattet 373 fornminner viser at i løpet av de siste fem årene er kun ett av fornminnene fjernet mens 26 er skadet. Det er virksomhet i forbindelse med jord- og februk som står for de fleste skadene og tapene. Dette var også den aktiviteten som hadde forårsaket mest ødeleggelse i periodene 1972-1999 og 1999-2005. Nesten 80 % av fornminnene ligger i produktiv skog og det har vært små arealbruksendringer der fornminnene ligger i løpet av den tiden som er gått mellom førstegangsregistreringen og frem til i dag. Det er imidlertid bare to fornminner som er skadet av maskiner som brukes ved hugst. Skogsdrift vil trolig være den største trusselen for fornminnene i Grong kommune i tiden som kommer. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;35
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectGrongnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Grong kommune, Nord-Trøndelag, 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin975084
dc.relation.project1563466nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal