Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThuestad, Alma
dc.contributor.authorHolm-Olsen, Inger Marie
dc.coverage.spatialTromsø kommune, Troms fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T07:38:31Z
dc.date.available2018-10-11T07:38:31Z
dc.date.created2011-11-25T10:53:02Z
dc.date.issued2011-03
dc.identifier.isbn978-828101-097-0
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567513
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av tap og skader som er påført automatisk fredete arkeologiske kulturminner (fornminner) i en del av Tromsø kommune, Troms, i perioden 2005-2010. Kulturminnene i Tromsø kommune ble første gang systematisk registrert og kartfestet årene 1968-1971 i forbindelse med utarbeiding av Økonomisk kartverk for kommunen. I 1997 ble 226 kulturminner i den sørvestre delen av kommunen oppsøkt på nytt. I denne delen av kommunen ble de automatisk fredete kulturminnene første gang systematisk registrert i 1968, og det ble i 1997 utarbeidet en oversikt over kulturminnenes tilstand og de endringene som hadde skjedd i løpet av de 29 årene som hadde gått mellom registrering og kontroll. Kulturminnene ble igjen kontrollert i 2005. Også da ble det utarbeidet en oversikt over tilstand og endringer. Ved denne kontrollen ble alle enkeltminner målt inn ved hjelp av GPS, og alle data ble lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Undersøkelsen i 2010 er den tredje kontrollen som blir foretatt av de automatisk fredete kulturminnene i Tromsø. På samme måte som tidligere er kulturminnenes tilstand og eventuelle endringer registrert, og det er identifisert hvilke typer tiltak som har forårsaket skader og tap. I undersøkelsen kartlegger vi også hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, og om det har skjedd endringer i arealbruken siden forrige kontroll. Resultatet av undersøkelsen, som omfattet 195 kulturminner, viser at i løpet av de siste fem årene er to av kulturminnene fjernet mens 12 andre er skadet, og 61 kulturminner er ikke gjenfunnet. Bygg- og anleggsarbeid er årsaken til at to kulturminner er tapt. Jordbruk er årsak til nesten halvdelen av skadene, de øvrige skadene fordeler seg jevnt på øvrige årsaker. Gjengroing av det tidligere jordbrukslandskapet er en alvorlig trussel mot kulturminnene i Tromsø; 61 kulturminner ble ikke gjenfunnet ved kontrollen, og gjengroing er hovedgrunnen til dette. Oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;37
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectTromsønb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin861479
dc.relation.project1563467nb_NO
cristin.unitcode7530,45,0,0
cristin.unitnameNordområdeavdelingen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal