Show simple item record

dc.contributor.authorSellevold, Berit J.
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T08:52:18Z
dc.date.available2018-09-07T08:52:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.issn978-82-8101-072-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561395
dc.description.abstractI 1995 ratifiserte Norge Maltakonvensjonen. I følge konvensjonen er alle spor etter menneskeheten å betrakte som elementer i den arkeologiske kulturarven, deriblant også skjelett- og gravfunn. Konvensjonen forplikter oss til å sikre og forvalte kulturarven på en forsvarlig måte. I all hovedsak legger bestemmelsene i kulturminneloven, plan- og bygningsloven og gravferdsloven det nødvendige lovmessige grunnlaget for å følge opp forpliktelsene som følger av Maltakonvensjonen. Graver og skjeletter fra forhistorisk tid og middelalder er automatisk fredet under kulturminneloven, men skjelett- og gravfunn fra nyere tid mangler et lovmessig vern. I et forprosjekt som ble gjennomført i 2006 ble det konstatert at det i norske museer og samlinger finnes over 2.000 funn av graver og skjeletter fra nyere tid fra mer enn 200 funnlokaliteter. Og det fremkommer stadig slike funn. Funnene utgjør både et etisk og et forvaltningsmessig problem. Det er et uttalt behov for retningslinjer for håndtering og forvaltning av disse funnene. I Norge gis det rettslig grunnlag for beskyttelse av menneskelige levninger, graver og gravplasser i grunnloven, kulturminneloven, gravferdsloven med forskrift, den såkalte ”Likloven,” lov om trudomssamfunn og ymist anna, plan- og bygningsloven og Svalbardmiljøloven. Politiets rolle er også viktig. I tillegg har Norge ratifisert mange internasjonale overenskomster og har tatt til følge retningslinjer som gis i overenskomster vi ikke har ratifisert. I denne rapporten presenteres disse overenskomstene og Norges forhold til dem. Mangelen på retningslinjer for håndtering og forvaltning av grav- og skjelettfunn fra nyere tid utgjør et etisk problem, både for forvaltningen og for forskersamfunnet. I rapporten diskuteres aspekter ved forvaltningsetikk og forskningsetikk i forhold til norsk lovverk og internasjonale overenskomster. Noen eksempler er trukket frem for å demonstrere en del problematiske situasjoner med hensyn til håndtering og forvaltning av grav- og skjelettfunn, både når det gjelder glemte etterreformatoriske gravplasser som uventet dukker opp, og når det gjelder middelalderkirkegårder som har vært i kontinuerlig bruk frem til i dag og som inneholder både automatisk fredet og ikke fredet materiale. Rapporten presenterer forslag til retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid, basert på dagens håndtering av automatisk fredet materiale og på retningslinjer som er utformet i andre land, spesielt i England. Som vedlegg til rapporten gis en skjematisk oversikt over vernestatusen for grav- og skjelettfunn i Norge sett i relasjon til eksisterende lover og forskrifter.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;32
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectkulturarvnb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectgravernb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectMaltakonvensjonennb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectnyere tidnb_NO
dc.titleOm retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid. Rapport til Riksantikvaren.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.relation.project1562534nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal