Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrænne, Jon
dc.coverage.spatialRørosnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-05T13:25:27Z
dc.date.available2018-09-05T13:25:27Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-8101-000-2
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561034
dc.description.abstractRøros kirke er Norges femte største kirke og sto ferdig i 1784. Den rangeres blant de 10 viktigste og mest verdifulle etterreformatoriske kirkebyggene i landet og er bygget etter forbilde av Kongsberg kirke. Kirka har tidligere vært gjenstand for to større restaureringer/ istandsettinger. Den første var ferdigstilt i 1917, den siste var planlagt som en markering av 175 års jubileet i 1959, men arbeidene var ikke ferdige før i 1962. I årene etter 1962 har bevilgningene til vedlikehold av kirka ikke vært tilstrekkelige, noe som har ført til at Røroskirka har forfalt påtagelig i løpet av de siste ti-år, og det nå er et stort behov for reparasjoner og restaurering. Riksantikvaren engasjerte NIKU i 1999 for å utføre en total gjennomgang av kirka med nærmeste omgivelser for å evaluere tilstand i forhold til nødvendige tiltak. Det har blitt en omfattende rapport som tar for seg nedre kirkegård med kirkegårdsmuren, kirkas eksteriør og interiør med inventar (unntatt er «Hiorthkapellet» og «Det Borchrevinkske Gravkapell»). På bakgrunn av tilstandsbeskrivelsen er det så utarbeidet detaljerte forslag til tiltak under de enkelte deler. Rapporten fungerer derfor også som en manual og veiledning for istandsettelse og restaurering. Prosjektet har inkludert et omfattende arkiv- og litteratursøk, og i rapporten er det bl.a. tatt med en kronologisk oversikt med referanser over alle kjente arbeider som er gjort i kirka siden den ble bygget samt en oversikt over håndverkere og kunstnere som har bidratt med bygging og utsmykning. På grunn det store omfanget har registreringene strukket seg over tid. Registreringsarbeidet ble påbegynt i april 1999 og rapporten er avsluttet i januar 2003.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecteksteriørnb_NO
dc.subjectinteriørnb_NO
dc.subjectmalt dekornb_NO
dc.subjectmarmoreringnb_NO
dc.subjectkirkernb_NO
dc.subjectkirkekunstnb_NO
dc.subjectklimanb_NO
dc.subjectoppvarmingnb_NO
dc.subjectoverflatebehandlingnb_NO
dc.subjectportretternb_NO
dc.subjectskadebeskrivelsernb_NO
dc.subjectslitasjenb_NO
dc.subjectsteinkonserveringnb_NO
dc.subjectvindusrestaureringnb_NO
dc.subject1700-tallnb_NO
dc.subjectRørosnb_NO
dc.titleBergstadens Ziir, Røros kirke. Tilstand og tiltak.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.relation.project21101000nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal