Show simple item record

dc.contributor.authorEythórsson, Einar
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.coverage.spatialNord-Trøndelag og Vesterålennb_NO
dc.date.accessioned2018-07-17T15:10:27Z
dc.date.available2018-07-17T15:10:27Z
dc.date.created2013-10-21T10:23:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8101-203-5
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505914
dc.description.abstractTilskudd for å tilrettelegge beitearealer for trekkende hvitkinngås (Branta leucopsis) og kortnebbgås (Anser brachyrhinchus) ble innført i 2006 for vårrasteområdene i Nordland og Nord-Trøndelag. Rapporten inneholder en vurdering av erfaringer med tilskuddsordningen over tid og effektene av ordningen, som konfliktdempende tiltak, kompensasjon for avlingsreduksjon i landbruket, og virkemiddel for å ivareta forvaltningsansvaret for de to gåsebestandene. Tilskuddsordningen har vært vellykket som virkemiddel for å tilrettelegge beiteområder for gås, og har samtidig bidratt sterkt til å redusere konfliktnivået i forhold til landbruket. Samarbeidet mellom landbruksforvaltningen, miljøforvaltningen, landbruksorganisasjonene og forskningsmiljøene har i stor grad vært vellykket. Utformingen av ordningen i de to fylkene har vært noe forskjellig både når det gjelder dokumentasjon, saksbehandling og tilskuddssatser. Utfordringene med tilskuddsordningen på lengre sikt er å sikre kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for ordningen når det gjelder gjessenes beiteatferd og skadeomfang i landbruket, og at midlene som settes av til ordningen reflekterer behovet. Samtidig bør det arbeides videre med andre virkemidler som kan gjøre landbruket mer robust overfor beiting av gjess. Resultatene som presenteres i denne rapporten bygger i all hovedsak på intervjuer med gårdbrukere og ansatte i landbruksforvaltningen på fylkes- og kommunenivå.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;69
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiljøtilskuddnb_NO
dc.subjectbeitenb_NO
dc.subjectavlingsskadernb_NO
dc.subjectkortnebbgåsnb_NO
dc.subjecthvitkinngåsnb_NO
dc.subjectVesterålennb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectlandbruknb_NO
dc.subjectgåseforvaltningnb_NO
dc.titleTilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås. Erfaringer fra Nord-Trøndelag og Vesterålennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.identifier.cristin1059040
dc.relation.project15620315nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal