• Follobanen 2015. Områdene nord for Bispegata. Gamlebyen, Oslo 

      Haavik, Aksel; Hegdal, Håvard (NIKU Rapport;102, Research report, 2020-09)
      Undersøkelsesområdet nord for Bispegata ble oppdelt i flere mindre delområder: utgravningsområde A1 (se kapittel 5), Haven (se kapittel 7), kabelføringskanal (se kapittel 8), samt noen mindre områder (se kapittel 9). De ...