Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.contributor.authorNau, Erich
dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.coverage.spatialRogaland fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2018-06-21T12:12:42Z
dc.date.available2018-06-21T12:12:42Z
dc.date.created2016-09-05T10:30:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502514
dc.descriptionProsjektleder: Lars Gustavsennb_NO
dc.description.abstractStatens vegvesen Vegdirektoratet og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) startet i 2014 et forsknings- og utviklingsprosjekt(FoU) som omhandler bruk av nyere avanserte metoder for registrering av arkeologiske kulturminner i forbindelse med veiutbyggingsprosjekter. Prosjektet «Arkeologi i veien?» har som formål å undersøke hvorvidt høyteknologiske fjernmålingsmetoder kan supplere og eventuelt erstatte noen av de tradisjonelle arkeologiske metodene som brukes til registrering av kulturminner i forkant av større veiprosjekter, og på den måten begrense områder som skal sjaktes eller undersøkes på annen, konvensjonell måte. I løpet av 2016 skal det derfor gjennomføres undersøkelser i forkant av arkeologiske registreringer i ulike deler av landet, og således under ulike geografiske og arkeologiske forhold. Prosjektet som ble gjennomført i Rogaland utgjør det første delprosjektet i «Arkeologi i veien?», og omfattet utvalgte områder innenfor den nye traséen til E39 Rogfast gjennom Stavanger og Randaberg kommuner. Områdene ble ansett for å ha høyt potensial for funn av automatisk fredete kulturminner og utgjorde til sammen et areal på ca. 14 hektar. De utvalgte områdene ble undersøkt ved hjelp av motorisert georadar i perioden 8. – 19. februar, like i forkant av fylkeskommunens maskinelle undersøkelser. Dette ga oss en utmerket mulighet til å sammenligne resultatene mellom de geofysiske metodene og de konvensjonelle undersøkelsene. Til tross for praktiske, geofysiske, geologiske og arkeologiske utfordringer kunne georadarundersøkelsene påvise flere antatte automatisk fredede kulturminner innenfor de utvalgte områdene. De tydeligste funnene besto hovedsakelig av mulige kokegroper, selv om det også ble påvist enkelte anomalier som kan representere stolpehull. Det har også vært mulig å kartlegge moderne og eldre dreneringsgrøfter, samt enkelte geologiske elementer. Undersøkelsene viste imidlertid også at ikke alle arkeologiske strukturer lot seg påvise ved hjelp av de utvalgte metodene, og at det derfor er behov for å gjøre ytterligere uttesting av fjernmålingsteknikkene for å opparbeide et større erfarings- og forskningsgrunnlag.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratet v/Eva Smådahl, Seksjon: Miljønb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;78/2016
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectArkeologisk geofysikknb_NO
dc.subjectArchaeological geophysicsnb_NO
dc.subjectgeoradarnb_NO
dc.subjectlidarnb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectvegdirektoratetnb_NO
dc.subjectrogalandnb_NO
dc.subjectrandabergnb_NO
dc.subjectstavangernb_NO
dc.titleGeoradarundersøkelser langs E39 i Randaberg og Stavanger kommuner,Rogaland fylkeskommune. Delprosjekt 1 av FoU-prosjektet «Arkeologi i veien?»nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Annen arkeologi: 099nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Other subjects within archaeology: 099nb_NO
dc.source.pagenumber129nb_NO
dc.identifier.cristin1378046
dc.relation.project1020300nb_NO
cristin.unitcode7530,52,0,0
cristin.unitnameAvdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal