• AMTMAND BLOMS GATE 6 DRAMMEN. Dokumentasjon før riving 

   Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;183/2015, Report, 2016)
   Amtmand Bloms gate 6 er en bygård i 3 etasjer med kjeller. Den ligger sentralt på Bragernes i Drammen. Bygningen ble oppført i 1910, tegnet av arkitekt N.P.Nilsen i historiserende stil med svungne gavler, typisk for ...
  • Bygningsvernkonsulentordninga i Hordaland. Evaluering 

   Leden, Siv; Hølleland, Herdis; Skrede, Joar (NIKU Oppdragsrapport;221/2018, Report, 2018)
   NIKU har gjort ei evaluering av bygningsvernkonsulentordninga i Hordaland på grunnlag av skriftleg kjeldemateriale, intervju med bygningsvernkonsulentane og ei spørjeundersøking til huseigarar, handverkarar, musea og ...
  • Dokumentasjon av seterløe. Sæteråsen, Engerdal 

   Leden, Siv; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;58/2017, Report, 2017-06)
   Rapporten gjelder dokumentasjon av ei seterløe laftet med vagenov, og supplerer NIKU-rapport 217/2016 som gjaldt datering av løa. Rapporten presenterer oppmålingen og 3D-skanningen som er gjort av løa, videre redegjør den ...
  • FORUNDERSØKELSE – VERDENSARVSENTER RØROS. Kunnskapsgrunnlag: Erfaringer fra etablering og organisering av verdensarvsentre i Alta, Vega og Geiranger 

   Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;153/2015, Report, 2015)
   De tre autoriserte verdensarvsentrene Alta, Geiranger og Vega er ulikt organisert og har ulike utfordringer. Det er store forskjeller mellom hvilken rolle de spiller i lokalmiljøet og hvilke forhold de har til andre ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Berger, Svelvik/Drammen kommune 

   Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv; Borge, Marianne; Furan, Nora Front (NIKU Oppdragsrapport;130/2020, Research report, 2021)
   I forbindelse med ny områderegulering for Berger har NIKU utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse med bruk av DIVE-metoden. Medvirkning er utført ved gjestebud-modellen der 29 verter på Berger har samlet lokale innspill ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse): Hønefoss 

   Borge, Marianne; Berg, Sveinung Krokann; Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;93/2018, Research report, 2018)
   Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse Eggedal sentrum (DIVE-analyse): Eggedal sentrum / Sigdal kommune 

   Berg, Sveinung Krokann; Berg, Fredrik; Leden, Siv (NIKU Rapport;130/2020 (2. utgave), Research report, 2022)
   Den kulturhistoriske stedsanalysen av Eggedal sentrum er gjort med utgangspunkt i Riksantikvarens DIVE-metode med formål å synliggjøre Eggedals kulturhistoriske kvaliteter og karaktertrekk og hvordan disse kan bidra til å ...
  • Kulturhistorisk stedsanalyse, klima-DIVE-analyse: Vestfossen, Øvre Eiker 

   Leden, Siv; Borge, Marianne; Granberg, Maja; Berg, Fredrik (NIKU Oppdragsrapport;9/2022, Research report, 2022)
   Gjennom en DIVE-analyse er Vestfossens kulturhistoriske karaktertrekk vurdert å være knyttet til elvelandskapet, gårdene, industrien og småbyen. Disse karaktertrekkene har dannet utgangspunkt for å vurdere verdier og ...
  • Kulturmiljøanalyse (DIVE-analyse) Lillehammer 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;13/2018, Report, 2018)
   Analysen presenterer Lillehammers historiske utvikling og viser karakteristiske trekk ved byen. Deretter gis en oversikt over kulturminne-kategorier og områdetyper, og eksempler på kulturminner og kulturmiljøer innen hver ...
  • Skolegata 8, Gjøvik. Vurdering av verneverdi og betydning i bybildet 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;134/2017, Report, 2017)
  • Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer, Krødsherad kommune. 

   Leden, Siv; Amundsen, Hilde Rigmor; Brevik, Iselin; Edman, Therese Marie (NIKU Rapport;295/2023, Research report, 2023)
   Temaplan for kulturminner og kulturmiljø i Krødsherad kommune er utarbeidet av NIKU i 2023 på oppdrag fra Krødsherad kommune. NIKU har hatt jevnlig kontakt med kommunen, fylkeskommunen og lokale ressurspersoner under ...
  • Utvalgte kulturmiljøer Lillehammer 

   Leden, Siv (NIKU Oppdragsrapport;95/2018, Report, 2018)
   Kort beskrivelse av utvalgte kulturmiljøer.
  • Verdivurdering av etterkrigs bygningsmiljøer i Lørenskog. Blåkollen, Rolvsrud og Solheim 

   Leden, Siv; Johansen, Bjørn (NIKU Oppdragsrapport;203/2016, Report, 2016)
   Boligområdene Blåkollen, Rolvsrud og Solheim ble etablert mellom 1946 og et tiår fremover. Hoveddelen av bebyggelsen er fra tidlig 1950-årene og preges av tidens nøkterne og rasjonelle utforming. Her er både eneboliger og ...
  • Verneverdige kulturminner til Askeladden. Nittedal, Samnanger, Sandnes og Tromsø kommune 

   Leden, Siv; Dammann, Åse (NIKU Oppdragsrapport;142/2015, Report, 2016)
   Registrering av kommunalt verneverdige kulturminner i Askeladden kan bidra til å nå overordnede miljømål om bedre oversikt. Det kan imidlertid være behov for å se nærmere på definisjonen/avgrensningen av hvilke kulturminner ...
  • Vestre Billingstad, Asker. Vurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdier 

   Leden, Siv; Borge, Marianne (NIKU Oppdragsrapport;41/2017, Report, 2017)
   Rapporten inneholder en verdivurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i planområdet Vestre Billingstad. Området omfatter markante landskapstrekk som koller, åkerholme og elvefar, og inkluderer kulturlandskap ...
  • Øvre Sem, Asker. Konsekvensutredning del 1 – Kulturminner og kulturmiljø 

   Leden, Siv; Borge, Marianne; Fredriksen, Bjørn Anders (NIKU Oppdragsrapport;94/2017, Report, 2017)
   Verdiene ved kulturmiljøet på Sem ligger først og fremst i sammenhengen og samspillet mellom bygninger, anlegg og kulturlandskap – det være seg hage/park eller slåtteenger og andre dyrkede arealer. Det er ikke bare de få ...