Show simple item record

dc.contributor.authorEkstrøm Jordahl, Hanne
dc.date.accessioned2024-03-15T13:47:50Z
dc.date.available2024-03-15T13:47:50Z
dc.date.created2024-03-12T10:36:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-448-0
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122704
dc.description.abstractI perioden 20.5-5.7. 2019 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning på Landmannstorget i Skien. Det ble gravd ut 125 graver hvorav 4 var dobbeltgraver. Det totale antallet skjeletter ble 129, og i tillegg var det et stort omrotet humanosteologisk materiale samt gjenstander i mange av gravene. Av de 54 gravene som inngikk i den osteoarkeologiske analysen, ble 16 levninger tolket til å være kvinner, 18 ble vurdert til å være menn, og 20 var ukjent. Det ble identifisert levninger etter 5 barn i materialet, og det resterende materialet var levninger av voksne eller der ikke var mulig å bedømme levningenes dødsalder. I tillegg ble det observert en rekke patologier som for eksempel cribra orbitalia, ulike typer infeksjoner/betennelser, rakitt og syfilis. Majoriteten av gravene ble tolket til å være fra etterreformatorisk tid. Seks graver ble imidlertid radiokarbondatert med nedre dateringsramme i seinmiddelalder. Materialet fra disse seks gravene og ytterliggere syv graver, ble innlemmet i henholdsvis Bioantropologisk samling ved Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum. Det resterende humanosteologiske materialet samt gjenstandsfunnene ble gjenbegravd på Lie kirkegård i Skien.en_US
dc.description.abstractIn late May to early July 2019 a cemetery site at Landmannstorget in Skien was the subject of an archaeological excavation. 125 burials were excavated, and 4 of the graves were double or joint burials. This brought the total number of individuals up to 129. There was a great number of unrelated human remains as well as artefacts present in many of the graves. The osteoarcheological analysis of 54 of the burials resulted in a gender determination of 16 males, 18 females and 20 unknown or uncertain. 5 children were among the buried, and the rest of the human remains were adults or undetermined. Pathologies like cribra orbitalia, various infections, rickets and syphilis were observed in the skeletal remains. The majority of the excavated burials were interpreted to date to post-medieval period, that is after 1537 AD in Norway. Only 6 of the graves gave a possible late medieval date based on radiocarbon dating results. Human remains and artefacts from these 6, along with human remains and artefacts from another 7 burials, were handed over to the collections at the Biological Anthropology Collection at University of Oslo and the Museum of Cultural History. The rest of the excavated human remains and artefacts were reburied at Lie cemetery in Skien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;301/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLandmannstorget, Skien. Arkeologisk utgravning av en del av kirkegårdenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber312en_US
dc.identifier.cristin2253696
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal