Show simple item record

dc.contributor.authorSpaarschuh, Christina
dc.contributor.authorStoveland, Lena Porsmo
dc.date.accessioned2024-03-12T13:32:04Z
dc.date.available2024-03-12T13:32:04Z
dc.date.created2024-02-28T12:44:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-425-1
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121991
dc.description.abstractAltertavle og epitafium i Kinnakyrkja er fra 1600-tallet. Både altertavle og epitaf har vært konservert i 1971 og i perioden 2004–2005. Til tross for det er polykromien på begge gjenstandene i svært dårlig tilstand. Det er områder med små og store opp- og avskallinger. Deler av gjenstandene er forsidebeskyttet mot at maling faller av. Kirken ligger værutsatt til og er uoppvarmet store deler av året. Tidligere klimamålinger har vist at det er gjennomgående høy relativ luftfuktighet i kirkerommet. Konsolideringstester satt opp i 2020 ga ikke tilstrekkelig resultat. Av den grunn ble det lagt opp til et nytt forprosjekt for 2023, der konsolideringstester med andre konsolideringsmidler og/eller -metoder skulle utføres. Konsolide-ringsmidler og -metode skulle velges ut med særlig hensyn til bevaringsforholdene i kirken, og gjenstandenes skadebilde og behandlingshisto-rikk. I forbindelse med dette ble det utført litteratursøk på relevante konsolideringsmidlers stabilitet ved høy relativ luftfuktighet. De nye testene i 2023 og litteratursøk er dokumentert i denne rapporten.en_US
dc.description.abstractThe altarpiece and epitaph in Kinn church are from the 17th century. Both altarpiece and epitaph have been conserved in 1971 and from 2004- 2005. Despite this, the polychromy on both objects is in very poor condition. There are larger areas with severely flaking paint and parts of the objects are protected against paint loss by a surface facing. The church is exposed to harsh weather, and unheated for large parts of the year. Previous climate measurements have shown that there is consistently high relative humidity in the church. Consolidation tests set up in 2020 did not produce sufficient results. For that reason, a new preliminary project was planned for 2023, where consolidation tests with other consolidants and/or methods were carried out. Consolidants and consolidation methods were to be selected with particular regard to the climatic conditions in the church, and the damage and treatment history of the objects. In connection with this, a literature search was carried out on the stability of relevant consolidation agents at high relative humidity. The newly set up tests in 2023 and literature review are documented in this report.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;279/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForprosjekt for konservering av altertavle og epitafium, del 2. A301 Kinnakyrkja, Kinn, Kinn kommune, Vestlanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber64en_US
dc.identifier.cristin2250605
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal