Show simple item record

dc.contributor.authorUndall, Edvard
dc.contributor.authorEllewsen, Kjersti
dc.contributor.authorBrevik, Iselin
dc.contributor.authorStoveland, Lena Porsmo
dc.date.accessioned2024-03-12T13:09:49Z
dc.date.available2024-03-12T13:09:49Z
dc.date.created2023-06-13T15:20:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-365-0
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121984
dc.description.abstractMuseene i Akershus har ønsket å kartlegge den tekniske tilstanden primært på hovedhuset på eiendommen Uranienborg. Tilstandsvurderingen skal kunne danne grunnlag for tiltak som vil bringe bygning og inventar til tilstandsgrad 0/1. Undersøkelsen av bygningens interiør, fasader og tilgjengelige konstruksjonsledd viser et stort vedlikeholdsbehov og behov for behandling av inventar og interiører. Helt overordnet er det fukt som har forårsaket skadene som er påvist utvendig. Klimapåkjenninger og vedlikeholdsetterslep har medført at spesielt vinduer må istandsettes. Fuktinntrengning til kjelleren har gitt skader på kjellermurene og det er nødvendig å foreta dreneringstiltak som reduserer tilsig av fritt vann. Innvendig er det primært to skadeårsaker som dominerer; høy relativ luftfuktighet og UV-lys. Møbler og tekstiler i salongen og arbeidsværelset, de to rommene med store vinduer mot vest, er kraftig nedbrutt og mugginfisert. Rapporten foreslår tiltak og prioriteringer for tiltak, samt nevner kompetansebehov for grundigere vurderinger av tiltaksbehov for interiørene.en_US
dc.description.abstractMuseene i Akershus requested a survey of physical condition, primarily of the main building on the Uranienborg property. The condition assessment should be able to provide the basis for measures that will bring the building and fixtures to condition level ‘0/1’. The examination of the building's interior, facades and accessible construction joints reveal a great need for maintenance and consolidation of fixtures and interiors. Overall, it is moisture that has caused the damage identified on the outside. Climate stress and maintenance delays mean that the windows, in particular, are in need of repair. Moisture ingress into the cellar has caused damage to the cellar walls and it is necessary to carry out drainage measures that reduce the inflow of free water. Regarding the interior, there are primarily two causes of damage that stand out; high relative humidity and UV radiation. Furniture and textiles in the lounge and the study, the two rooms with large windows to the west, are heavily deterioration and have mould on them. The report proposes measures and prioritisation for these measures, and also mentions expertise required for more thorough assessments of the measures presented for the interiors.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;191/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTilstandsvurdering av bygningsmasse og interiør. Roald Amundsens hjem Uranienborg, Oppegården_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber30en_US
dc.identifier.cristin2154203
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal