Show simple item record

dc.contributor.authorKaun, Susanne
dc.date.accessioned2024-03-11T12:39:02Z
dc.date.available2024-03-11T12:39:02Z
dc.date.created2024-03-08T12:47:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-421-3
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3121812
dc.description.abstractI forkant av 1000-års jubileet for Mostratinget i 2024 ønsket Fortidsminneforeningen at Moster gamle kirke pusses opp. I 2022 har NIKU med flere gjort en tverrfaglig tilstandsanalyse av Moster gamle kirke for å avklare nødvendige tiltak. I den forbindelse er det avdekket at utvendig veggdekor (tegn og merker på nordfasaden) er i kritisk tilstand, og at det var fare for tap av originalsubstans. På oppdrag av Fortidsminneforeningen sikret og restaurerte NIKU feltet med tegn og merker i perioden 2. mai – 5. juli 2023 og parallelt med at kirkens fasade ble nykalket. En del av oppgaven var også dokumentasjon og undersøkelse av stratigrafi. Objektet består av fire lage med røde tegn og merker synlig bevart på kirkens nordfasade. Det er flere bumerker, en mulig inskripsjon og et årstall. Det er også innrissinger i steinoverflaten. Stratigrafi og de ulike fasene er kartlagt. Videre er det utført strukturell behandling av puss, samt festing av løse kalklag, kitting og kantsikring. Veggfeltene med tegn og merker på kirkens nordfasade er svært utstatt for vær og vind, og for berøring og støt, samtidig som at materialene er sårbare. NIKU anbefaler derfor at veggfeltenes overvåkes, og tilstanden kontrolleres med jevne mellomrom, av en muralmalerikonservator.en_US
dc.description.abstractAhead of the 1000th anniversary of the Mostratinget in 2024, Fortidsminneforeningen (National Trust of Norway) wanted Moster Old Church to be renovated. In 2022, NIKU and others conducted an interdisciplinary condition survey of Moster Old Church to clarify necessary measures. In this connection, it was discovered that the exterior wall decoration (signs and marks on the north facade) is in critical condition, and that there was a risk of loss of original substance. On behalf of Fortidsminneforeningen, NIKU secured and restored the field with signs and marks in the period May 2 - July 5, 2023, and in parallel with the church's facade being whitewashed. Part of the task was also the documentation and investigation of stratigraphy. The object consists of four layers of red signs and marks visibly preserved on the north facade of the church. There are several marks, a possible inscription, and a date. There are also carvings in the stone surface. The stratigraphy and the various phases have been mapped. Furthermore, structural treatment of the plaster has been carried out, as well as fixing of loose lime layers and plaster reparations. The wall panels with signs and marks on the church's north facade are highly exposed to weather and wind, and to touch and impact, while the materials are vulnerable. NIKU therefore recommends that the wall panels are monitored, and their condition controlled at regular intervals by a mural conservator.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofNIKU
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;275/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKonserveringen_US
dc.subjectConservationen_US
dc.subjectRestaureringen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.titleA 252 - Moster gamle kirke. Sikring og restaurering av utvendige tegn og merker. Bømlo kommune, Vestlanden_US
dc.title.alternativeA 252 - Moster gamle kirke. Sikring og restaurering av utvendige tegn og merker. Bømlo kommune, Vestlanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000en_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000en_US
dc.source.pagenumber34en_US
dc.identifier.cristin2253120
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal