Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGabler, Manuel
dc.contributor.authorCausevic, Jani
dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.date.accessioned2023-08-28T08:40:18Z
dc.date.available2023-08-28T08:40:18Z
dc.date.created2023-08-24T08:27:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101- 381-0
dc.identifier.issn2703-7797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3085941
dc.description.abstractForeliggende rapporten er del 2 av «Arkeologi på nye veier» prosjekt E-39 sørvest og beskriver NIKUs georadarresultater fra strekningen Røyskår Løland, undersøkt i 2021 og 2022. Arbeidene er gjennomført i tett samarbeid med Nye Veier, Agder fylkeskommune, KHM, NMM Riksantikvaren og Multiconsult. Det ble bygget på erfaringer fra feltsesongen 2020, og brukte den tidligere etablerte arbeidsprosessen fra grunnerverv, planlegging av feltarbeid, datainnsamling, datadeling med fylkesarkeologene og oppdragsgiveren, samt formidling av resultatene. Det var en stor fordel at vi ved bruk av snøbelter kunne gjennomføre våre undersøkelser tidlig på året, slik at vi kunne dele resultater i god tid med de andre prosjektdeltagerne. På den måten kunne videre tiltak baseres på allerede innsamlede resultater.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;235/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleInngrepsfrie arkeologiske registreringsmetoder i «Arkeologi på nye veier» E39 Sørvest – Del 2; Røyskår- Lølanden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber216en_US
dc.identifier.cristin2169180
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal