Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSpaarschuh, Christina
dc.date.accessioned2023-08-10T08:26:15Z
dc.date.available2023-08-10T08:26:15Z
dc.date.created2023-07-10T09:53:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8101-273-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083296
dc.description.abstractBlaker gravkapell er vurdert å ha høy kulturhistorisk, arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Taket i gravkapellet er malt i 1928, sannsynligvis av Domenico Erdmann. Maleriet har mange skader bestående av av- og oppskallende maling jevnt fordelt over hele maleriets flate. I juni 2021 utførte NIKU et for- prosjekt der en rekke forskjellige konsolideringsmidler og -metoder ble utprøvd (NIKU Oppdragsrapport 79/2021). Det ble satt opp i underkant av 30 testfelt med et utvalg av konsolideringsmidler for å se på materialenes egnethet for behandling av takmaleriet i Blaker gravkapell. Foreliggende rapport tar for seg vurderingen av test-feltene fra 2021 og legger opp til et videre løp mot en mulig behandlingsmetode. Det rapporteres også for utført bindemiddelanalyser i etterkant av prosjektet i 2021, og ser på utviklingen av inneklima i gravkapellet i perioden juli 2021-oktober 2022.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofNIKU
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;127/2022
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTilstandsvurderingen_US
dc.subjectStatus assessmenten_US
dc.titleBevaring av takmaleri fra 1928. Forprosjekt del 2. Blaker gravkapell, Lillestrøm kommune.en_US
dc.title.alternativeBevaring av takmaleri fra 1928. Forprosjekt del 2. Blaker gravkapell, Lillestrøm kommune.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Konservering og restaurering: 124en_US
dc.subject.nsiVDP::Conservation and restoration: 124en_US
dc.source.pagenumber24en_US
dc.identifier.cristin2161605
dc.relation.projectRiksarkivaren: 1022488en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal