Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStoveland, Lena Porsmo
dc.date.accessioned2023-06-13T08:33:53Z
dc.date.available2023-06-13T08:33:53Z
dc.date.created2023-06-12T16:55:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8101-326-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071069
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver innledede konklusjoner fra en gjennomgang av inneklima-relatert informasjon fra et utvalg av materiale fra over 20 år med tilstandsregistreringer av kirkekunst, -interiør og -inventar utført av NIKU og Riksantikvaren. Formålet med gjennomgangen har vært å hente ut og systematisere data om hvordan tilstanden på kirkekunst påvirkes av inneklima basert på registreringer av tilstand og klimarelatert informasjon. Sammenstilling og vurdering av registrert informasjon fra fylkene (fylkesinndeling før 2020) Hordaland (2010) Vest-Agder (2012), Nord-Trøndelag (2016), Sogn og Fjordane (2016) viste ingen tydelig sammenheng mellom oppvarming og tilstandsgrad. Arbeidet pekte mot behovet for en gjennomgang av fremgangsmåter for å vurdere og registrere mulig(e) skadeårsak(er) og risikoer forbundet med ugunstig inneklima og andre nedbrytningsfaktorer. Rapporten foreslår en fremgangsmåte for videre arbeid der tilstandsregistreringer kombineres med risikovurderinger og/eller mer systematiske registreringer av informasjon relatert til inneklima. Rapporten anbefaler også at inneklima bør logges og overvåkes der dette er mulig, og at det bør komme på plass bedre rutiner for å oppdatere tilstandsgrad og annen informasjon i Riksantikvarens database, Askeladden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;179/2023
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleInneklima og tilstand på kirkeinventar: En vurdering av fremgangsmåter for registrering av klimarelatert informasjon i tidligere tilstandsregistreringeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber18en_US
dc.identifier.cristin2153909
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal