Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorGabler, Manuel
dc.date.accessioned2022-12-19T13:58:28Z
dc.date.available2022-12-19T13:58:28Z
dc.date.created2022-11-08T20:22:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038611
dc.description.abstractGeoradarundersøkelsen på Sem (gnr/bnr 73/21) har påvist et stort antall anomalier tolket som levninger etter menneskelig aktivitet fra både historisk og forhistorisk tid. Det er registrert arkeologiske strukturer over nærmest hele feltet, og funnene er gruppert i fire delområder basert på strukturtype og antatt periodetilhørighet. Noen av funnene representerer en tydelig fortsettelse av lokalitetene påvist lengre vest på Sem (gnr/bnr 73/3, undersøkt i 2015), mens andre funn tilhører «nye» lokaliteter – både kjente og ukjente. Av de kjente lokalitetene hører først og fremst herregårdsanlegget populært kalt «kongens hus», en lokalitet som er godt kjent fra både skriftlige kilder og generell lokal tradisjon. Det er i tillegg påvist rester av forhistorisk aktivitet i nordre og søndre del av lokaliteten, herunder aktivitets- og bosetningsspor og rester av overpløyde gravhaugeren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;157/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSEM, ØVRE EIKER. Georadarundersøkelse ved gnr 73 bnr 21 Øvre Eiker kommune, Buskerud Fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber58en_US
dc.identifier.cristin2070869
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal