Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorNau, Erich
dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.contributor.authorGabler, Manuel
dc.date.accessioned2022-12-19T13:30:03Z
dc.date.available2022-12-19T13:30:03Z
dc.date.created2022-11-08T15:34:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038585
dc.description.abstractI forbindelse med den planlagte utbyggingen av dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord i Vestfold og Telemark fylke, har NIKU, på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, gjennomført georadarundersøkelser innenfor den foreslåtte jernbanetraséen. Dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord er en del av Intercity-strekningen mellom Tønsberg-Larvik, og undersøkelsene har blitt gjennomført innenfor Torp vest korridoren, som ble vedtatt av kommunestyret i Sandefjord den 20. juni 2019. Georadarundersøkelsene ble utført i 2019 og 2020, og var en del av de lovpålagte arkeologiske utredningene i henhold til Lov om kulturminner av 1978, §9. Ansvarlig instans var Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kulturarv. Alle undersøkelsene ble gjort i dyrket mark. Det opprinnelige undersøkelsesområdet var estimert til 144 ha, men da noen undersøkelsesområder er satt på vent til nærmere avklaring både med grunneiere og videre prosjektprosess, ble det undersøkt totalt 132,2 ha fordelt på 41 delområder. Traséens nærhet til Raet (Vestfoldraet), hvor det befinner seg et stort antall registrerte kulturminner, var potensialet for funn av automatisk fredede kulturminner til stede. I nordre del av traséen, nærmere bestemt Helgerød og Stokke S, ble det påvist anomalier som senere ble verifisert som bosetningsspor fra jernalder og middelalder. Blant disse var det kokegroper/akivitetsgroper, samt stolpehull datert til jernalder, en hulvei og en laftet brønn datert til middelalder. På Feen i Sandefjord kommune ble det påvist gropliknende, kraftig reflekterende anomalier i bakken som ved sjakting ble identifisert som mulige rester av kullgroper/-miler. I de øvrige områdene ble det påvist grop- og grøfteliknende anomalier av mulig arkeologisk interesse, men som ved nærmere undersøkelser ble avskrevet som arkeologiske strukturer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;47/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleIC STOKKE-SANDEFJORD. Georadarundersøkelser i forbindelse med planlagt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, Vestfold og Telemark fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber113en_US
dc.identifier.cristin2070776
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal