Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.date.accessioned2022-12-19T10:50:27Z
dc.date.available2022-12-19T10:50:27Z
dc.date.created2022-11-08T09:20:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038460
dc.description.abstractViken fylkeskommune, seksjon for kulturarv, avdeling for arkeologi, kontaktet NIKU høsten 2021 vedrørende georadarundersøkelse på Kjos Nordre i Ullensaker kommune. Målsetningen med undersøkelsen var å forsøke å påvise og eventuelt avgrense den kirkegården som man antar lå til den middelalderske kirken på Kjos. Undersøkelsen ble utført den 22. september 2021 og det ble dekket et areal på 1,1 hektar. Georadarundersøkelsen har påvist flere geofysiske anomalier i bakken, hovedsakelig gropliknende strukturer som kan være av arkeologisk relevans, og som kan være en fortsettelse av bosetningssporene fra jernalder som er påvist lengre vest på tunet. Det er imidlertid ikke funnet klare spor etter det middelalderske kirkestedet, verken i form av bygningsrester, graver/kirkegårdsmasser, eller kirkegårdsmur/-avgrensning. I nordvestre del av undersøkelsesområdet er det påvist to-tre anomalier som ut fra form, størrelse og beliggenhet i teorien kan være graver, men disse ligger i et område som tidligere har vært del av hagen på Kjos Nordre og kan dermed også være groper av nyere datoen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;139/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKJOS NORDRE. Georadarundersøkelser på gnr/bnr 156/2-3 og 157/2, (lok 3293 Kjørkjejordet) Ullensaker kommune, Viken fylkeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber44en_US
dc.identifier.cristin2070340
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal