Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorGabler, Manuel
dc.date.accessioned2022-12-19T10:38:01Z
dc.date.available2022-12-19T10:38:01Z
dc.date.created2022-11-08T09:17:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038458
dc.description.abstractI forbindelse med planlagt utbygging av gang- og sykkelveg av Fv310 mellom Nykirke og Søndre Vegge, har Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) utført en georadarundersøkelse på eiendommene gnr/bnr 100/15, 103/2, og 104/1 i Horten kommune, Vestfold og Telemark fylke. De undersøkte arealene ligger på sørøstre side av Falkenstenveien, samt et stykke langs nordøstre side av Fv3182. Undersøkelsen er et ledd i det arkeologiske registreringsarbeidet ledet av Vestfold og Telemark fylke, og tiltakshaver er Statens Vegvesen. Georadarundersøkelsen langs Falkenstenveien mellom Nykirke og Søndre Vegge har påvist geofysiske anomalier i undergrunnen som i hovedsak representerer moderne strukturer. Den største andelen strukturer dreier seg om moderne drenering, men i delområde B ble det også påvist rester av en eldre vei som kan sees på flyfoto fra 1950-tallet. Det er registrert et fåtall anomalier som kan være av arkeologisk interesse, men ingen av disse er ansett for å ha stort potensiale som arkeologiske struktureren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;57/2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFALKENSTENVEIEN, HORTEN. Georadarundersøkelse i forbindelse med utbygging av gang- og sykkelvei mellom Nykirke og Vegge.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber77en_US
dc.identifier.cristin2070337
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal