Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.contributor.authorGabler, Manuel
dc.date.accessioned2022-12-19T10:34:04Z
dc.date.available2022-12-19T10:34:04Z
dc.date.created2022-11-08T09:13:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038457
dc.description.abstractI forbindelse med planlagt tilrettelegging for firearmet rundkjøring i Ekeneskrysset, Færder kommune i Vestfold, er det behov for arkeologisk registrering for oppfylling av kulturminnelovens §9. Ekenes gård antas å være fra jernalderen, og det er dokumentert at gården ble delt i Ekenes vestre og østre allerede i middelalderen. Metallsøk i området har frembrakt flere automatisk fredede funn fra jernalder og middelalder, samt enkelte gjenstander fra tidlig etterreformatorisk tid, blant annet en engelsk sølvmynt fra middelalderen, to spinnehjul i bly og en vekthest i bronse, også denne fra middelalder. Funnene indikerer fortidig aktivitet i de berørte områdene, og det kan dermed befinne seg arkeologiske strukturer under pløyelaget. Som del av den arkeologiske registreringen ønsket Vestfold Fylkeskommune, seksjon for Kulturarv, å benytte georadar for å kartlegge grunnen innenfor planområdet. For å kunne gjennomføre undersøkelsen på et tidlig tidspunkt, og unngå problematikk med pløyde jorder, ble det besluttet å kjøre georadar mens jordene var dekket av snø. Undersøkelsen ble utført 6. februar 2019. Georadardataene fra Ekenes viser tydelig den moderne dreneringen på stedet, samt anomalier som viser til de lokale geologiske forholdene. I tillegg er det påvist anomalier som ikke uten videre kan knyttes til moderne og geologiske kategorier, og dermed kan være av arkeologisk interesse. Anomaliene representerer i hovedsak gropliknende strukturer og reflekterende avsetninger som kan være av arkeologisk interesse. Det ble ikke påvist klare arkeologiske strukturer i de geofysiske dataene, og de registrerte anomaliene kan ikke identifiseres nærmere uten bruk av konvensjonelle arkeologiske metoder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;11/2019
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEKENES, FÆRDER KOMMUNE. Georadarundersøkelser på Ekenes Færder kommune, Vestfold fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber85en_US
dc.identifier.cristin2070331
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal