Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.date.accessioned2022-12-19T10:29:42Z
dc.date.available2022-12-19T10:29:42Z
dc.date.created2022-11-08T09:07:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038456
dc.description.abstractI forbindelse med varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Dyrskuplassen i Seljord, Telemark og Vestfold fylke, har det regionale kulturminnevernet i Vestfold og Telemark fylkeskommune varslet at det må gjennomføres en arkeologisk registrering i planområdet. Planområdet måler totalt 20 hektar (200 mål) og det var tidlig klart at det ikke ville være mulig å undersøke hele det aktuelle arealet innenfor de nevnte økonomiske rammene. Undersøkelsen ble gjennomført 17. og 18. august, og det ble undersøkt totalt 11,5 hektar fordelt på 8 delområder. Det ble kjørt både innenfor det inngjerdete Dyrsku’n-området og tilstøtende arealer i nord og nordvest. Undersøkelsen på Dyrskuplassen ble utført med et radarsystem av typen MALÅ MIRA (MALÅ Imaging Radar Array), et integrert 16-kanals radarsystem med senterfrekvens på 400MHz. Resultatene viste at den naturlige undergrunnen i området, som i sin helhet består av fluviale masser, er svært dominerende i georadardataene og gir et svært utfordrende utgangspunkt for påvisning av arkeologiske strukturer i bakken. Det har likevel vært mulig å registrere minst én overpløyet gravhaug, samt groper som tolkes som sikre eller sannsynlige arkeologiske anlegg, I tillegg er det påvist flere mulige groper/gropliknende strukturer og mulige stolpehull som kan være av arkeologisk interesse, men som trenger verifisering ved hjelp av konvensjonelle metoder. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det befinner seg ytterligere kulturminner i området, som på grunn av manglende kontrast til den heterogene undergrunnen ikke har latt seg påvise i georadardataene. Det er tidligere registrert og utgravd bosetningsspor fra bronsealder og jernalder innenfor planområdet, blant annet bestående av kokegroper, langhus og dyrkingslag. Disse lå i ulike nivåer, adskilt av flomlag, hvilket gjør situasjonen ytterligere komplisert for registrering med geofysiske metoder. Funnene fra georadarundersøkelsen kan dermed være et utgangspunkt for videre kartlegging av den arkeologiske situasjonen i området, men det vil være nødvendig å kombinere disse med konvensjonelle arkeologiske registreringsmetoderen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;05/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDYRSKUPLASSEN, SELJORD. Georadarundersøkelser på gnr/bnr 41/1/2, 41/2/3, 4/53 m.fl.en_US
dc.title.alternativeDYRSKUPLASSEN, SELJORD. Georadarundersøkelser på gnr/bnr 41/1/2, 41/2/3, 4/53 m.fl. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 05/2021.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber38en_US
dc.identifier.cristin2070328
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal