Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Monica
dc.date.accessioned2022-12-16T13:42:39Z
dc.date.available2022-12-16T13:42:39Z
dc.date.created2022-11-08T08:53:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3038319
dc.description.abstractI forbindelse med reguleringsplanlegging av Andebu sentrum gjennomførte NIKU i oktober 2021 en georadarundersøkelse på gnr/bnr 216/124. Undersøkelsen var del av de arkeologiske registreringsarbeidene og ble utført på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kulturarv. Georadarundersøkelsen på gnr/bnr 216/124 i Andebu sentrum påviste flere anomalier som var anbefalt å undersøke videre med sjakting. Disse var i hovedsak gropliknende anomalier som ikke kunne utelukkes å være av arkeologisk interesse. Flere av disse var små eller enkeltliggende anomalier som også kan representere steiner eller mindre endringer i den naturlige undergrunnen, mens i vestre del av området ble det påvist en samling med gropliknende anomalier som har større potensiale for å være av arkeologisk interesse. Det ble også påvist to parallelle grøfter som er tolket som eldre rørgrøfter, men som har en form som også kan minne om hulveier. Disse anomaliene kan imidlertid ikke tolkes med sikkerhet ut fra georadardataene alene, og må dermed avklares nærmere ved hjelp av sjakting.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;146/2021
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleANDEBU SENTRUM SØR. Georadarundersøkelser på gnr/bnr 216/124. Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber39en_US
dc.identifier.cristin2070317
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal