Show simple item record

dc.contributor.authorL.R. Møller-Nilsen, Kristin
dc.contributor.authorLorvik, Katharina
dc.date.accessioned2022-12-05T09:34:55Z
dc.date.available2022-12-05T09:34:55Z
dc.date.created2022-12-02T08:33:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3035799
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler den osteologiske analysen av humanosteologisk materiale fra beingroper som ble avdekket under NIKUs utgravninger i Kjøpmannsgata 36-38, Trondheim. Den arkeologiske undersøkelsen begynte sommeren 2019 og ble avsluttet våren 2020. De arkeologiske resultatene fra undersøkelsen er presentert i en egen rapport. Det er foretatt katalogisering og osteologisk analyse av i alt 5554 enkeltbein fra tre separate nedgravninger, beingrop 1-3. Arbeidet omfattet innsamling, katalogisering og osteologisk analyse, samt klargjøring av materialet for innlemming i NTNU Vitenskapsmuseets samling. Den osteologiske analysen er i hovedsak utført av Kristin Møller-Nilsen, med bidrag fra Katharina Lorvik. Rapporten er skrevet av Kristin Møller-Nilsen og Katharina Lorvik. Synne Husby Rostad har bidratt med arkeologisk informasjon der dette har vært nødvendig. Det humanosteologiske materialet er en viktig kilde til kunnskap om middelalderbyens befolkning og utvikling, og den osteologiske analysen har frembrakt data som vil kunne benyttes videre i studier av gravpraksis, demografi, tafonomi og andre bevaringsrelaterte problemstillinger. Funnet representerer en arkeologisk kontekst som er lite kjent i Trondheim, og en materialkategori; redeponerte menneskelige levninger, som er underrepresentert i arkeologiske samlinger og forskningen_US
dc.description.abstractTA 2019/21. Kjøpmannsgata 36-38, Trondheim. Humanosteologisk analyse av menneskelige levninger fra tre beingroper. NIKU Oppdragsrapport 95/2022.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;95/2022
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTA 2019/21. Kjøpmannsgata 36-38, Trondheim: Humanosteologisk analyse av menneskelige levninger fra tre beingroper.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber60en_US
dc.identifier.cristin2087512
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal