Show simple item record

dc.contributor.authorHusby Rostad, Synne
dc.contributor.authorSæhle, Ingeborg
dc.date.accessioned2022-10-24T10:19:28Z
dc.date.available2022-10-24T10:19:28Z
dc.date.created2022-10-21T14:21:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027828
dc.description.abstractI forbindelse med fjerning av gjerde på grensen mellom Kjøpmannsgata 38 og Krambuveita, samt etablering av spunt langs eiendomsgrensen, ble det på eiendommen Kjøpmannsgata 38/Krambuveita gjennomført ulovlig graving på utsiden av eiendomsgrensen, dette uten forutgående tillatelse etter kulturminneloven § 8. NIKU gjennomførte en befaring av skadeomfanget 25. februar 2020, og kunne konstatere store uopprettelige skader på det automatisk fredete kulturminnet «Middelalderbyen Trondheim», kulturminne-ID: 90288. NIKUs undersøkelser av skadeomfanget i løpet av mars samme år avdekket en grøft på 30 meters lengde, der rundt 62 m3 med automatisk fredete kulturlag fra middelalder delvis eller fullstendig var fjernet. Rapporten tar for seg resultatene fra den påfølgende utgravingen av de resterende kulturlagene i deler av grøften, i tillegg til en beskrivelse av det kulturhistoriske verditapet relatert til skadene. Det konkluderes med at automatisk fredete kulturlag var gravd bort i 1,4 m tykkelse øst i grøften og i 0,6 m tykkelse vest i grøften. Utgravningen av de gjenværende kulturlagene avdekket et aktivitets- og bosetningsområde i perioden ca. AD 950 til AD 1250/1300. Spredte aktivitetsspor i form av avfallsdeponering, tråkkeflater og ildsteder kan tilknyttes den eldste aktiviteten på stedet, mens de første bygningssporene først observeres på 1100-tallet. Bygningssporene er trolig relatert til to eiendommer, og gjenstandsmaterialet på stedet indikerer et bosetning- og produksjonsområde med spesialisert håndverk. Det ble også gjort funn av en rund ovnskonstruksjon som potensielt kan knyttes til ølbrygging, datert til starten av 1100-tallet. En senere bebyggelsesfase viser bygningsrester datert til 1200-1300-tallet med spor av laft. En brønn med laftet brønnkasse datert til starten av 1200-tallet har ligget i tilknytning til bosetning- og produksjonsområdet. Én delvis undersøkt bygning/kjeller datert til 1600-1700-tallet er spor etter den seneste bebyggelsesfasen etter reformasjonen.en_US
dc.description.abstractNIKU Oppdragsrapport 71/2020. TA 2020/02, TA 2020/04, Kjøpmannsgata 38/Krambuveita. Retting av skade på kulturminne og utgraving av gjenværende kulturlag i Kjøpmannsgata 38/Krambuveita, Trondheim.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;71/2020
dc.titleTA 2020/02, TA 2020/04, Kjøpmannsgata 38/Krambuveita: Retting av skade på kulturminne og utgraving av gjenværende kulturlag i Kjøpmannsgata 38/Krambuveita, Trondheim.en_US
dc.title.alternativeNIKU Oppdragsrapport 71/2020. TA 2020/02, TA 2020/04, Kjøpmannsgata 38/Krambuveita. Retting av skade på kulturminne og utgraving av gjenværende kulturlag i Kjøpmannsgata 38/Krambuveita, Trondheim.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber319en_US
dc.identifier.cristin2063778
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record