Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorge, Marianne
dc.date.accessioned2022-07-27T12:18:16Z
dc.date.available2022-07-27T12:18:16Z
dc.date.created2022-06-16T10:50:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008822
dc.description.abstractNIKU har fått i oppdrag av Solon Eiendom å gjøre en kulturmiljøutredning for området knyttet til eiendommene Harbitzalleen 9-11 og Abbediengen 2-8. Solon Eiendom ønsker å bygge ut eiendommene og ønsker en vurdering av hvilke kulturminneverdier som settes i spill. NIKUs vurdering er at sammenhengen og kulturmiljøets avgrensning i første rekke omfatter eiendommene regulert i planen Nedre Abbediengen fra 1924 i tillegg til to tilliggende hus fra 1931 som var inspirert av denne planen. Området ble utformet i et helhetlig overordnet plangrep – som ble videreført ned på detaljnivå i arkitekturen. Organisering av bevegelseslinjer, bebyggelse og hager ble utformet i en gjennomtenkt komposisjon, med karakteristiske trekk fra 1920-talls hagebyutforming og nyklassisistisk byggekunst(empire). Hagebyen er et representativt eksempel på hvordan en hageby i sin tid ble utformet og er spesielt interessant i sin størrelsesorden og på grunn av de stedlige utfordringene. Nedre Abbediengen hageby har stor grad av opprinnelig preg og området representerer et sjeldent eksempel på en mindre hageby planlagt i et interessant helhetlig grep inspirert av datidens boligpolitikk og byplankunst. Området vil kunne beholde sin integritet som kulturmiljø selv om områdets delområde nedenfor Abbediengveien transformeres.
dc.description.abstractNedre Abbediengen kulturmiljø: Nedre Abbediengen villakvarter - hageby fra 1924
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;107/2016
dc.titleNedre Abbediengen kulturmiljø. Nedre Abbediengen villakvarter - hageby fra 1924en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber52en_US
dc.identifier.cristin2032345
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel