Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDammann, Åse
dc.date.accessioned2022-06-07T12:31:34Z
dc.date.available2022-06-07T12:31:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8101-246-2
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997725
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler tap, tilstand og endring av verneverdige bygninger og SEFRAK-bygninger eldre enn 1900 i 10 utvalgte kommuner i perioden 2000-2019. Analyseresultatene er basert på datainnhenting i felt hvert femte år i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Årlig tap av SEFRAK-bygninger har sunket, fra henholdsvis 1 %, 0,9 % og 0,9 % i første, andre og tredje omdrev, til 0,8 % i fjerde omdrev. SEFRAK-bygninger regulert til bevaring har lavere tapsandel enn SEFRAK-bygninger uten tilsvarende vern (1,1 % mot 4,4 %). Tapsandelen er noenlunde den samme i tettbygde og spredtbygde områder, men det er mer forfall på de gjenstående bygningene i spredtbygde områder. Dette gjelder særlig bygninger som opprinnelig var knyttet til primærnæringene. Driftsbygninger, uthus i utmarka, sjøhus og naust er særlig utsatte bygningstyper. Disse bygningstypene har relativt få endringer, men mye forfall. Bolighus, våningshus og bygårder har mange endringer, men lavere tapsandel og lite forfall. Resultatene peker på sammenhengen mellom bruk og bygningsbevaring.en_US
dc.description.abstractThis report describes losses, alterations and current condition of preservation worthy heritage and SEFRAK-listed buildings older than 1900 in 10 selected municipalities during the period 2000-2019. The results are based upon control surveys carried out every fifth year in the Norwegian Directorate for Cultural Heritage’s environmental follow-up programme «Preservation state of preservation worthy built heritage in selected municipalities». The annual rate of loss has decreased from 1 % in the first period of the control survey, to 0,8 % in the fourth. The buildings with legal protection were better off, with a total loss of 1,1 % over the last five years (annual rate of loss: 0,2 %).en_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;101/2020
dc.titleSTATUS FOR VERNEVERDIGE KULTURMINNER I UTVALGTE KOMMUNER: Sammendragsrapport 2000-2019 Bø i Telemark, Flora, Kautokeino, Melhus, Nittedal, Nord-Aurdal, Saltdal, Samnanger, Sandnes og Tromsøen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel