Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Lars
dc.date.accessioned2021-12-08T14:46:45Z
dc.date.available2021-12-08T14:46:45Z
dc.date.created2018-06-14T14:32:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833431
dc.description.abstractSom del av forberedende arbeider til utarbeidelse av kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Seut-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St.Croix og fv. 118 Ny Sarpsbu, inkludert eventuell omlegging av rv. 111gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning på oppdrag fra Jernbaneverket geofysiske undersøkelser ved gårdene Trosvik i Fredrikstad og Hafslund hovedgård i Sarpsborg. Undersøkelsene ble gjennomført ved hjelp av georadar i månedsskiftet oktober/november 2016, og hadde som hensikt å kartlegge levninger etter tidligere hageanlegg ved de to gårdene. Undersøkelsene har påvist spor etter hageanlegg ved de to lokalitetene, i form av grøfter, fontenefundamenter, parterrer og et antatt vollanlegg. I tillegg er det påvist en rekke moderne inngrep i grunnen samt naturlige forstyrrelser. Denne tekniske rapporten beskriver de undersøkte områdene, de tekniske og praktiske aspektene ved undersøkelsene, samt de geofysiske resultatene og tolkningene av disse.
dc.description.abstractInterCity-prosjektet Østfoldbanen Haug - Halden – (grensen). Data-/tolkningsrapport for georadarundersøkelser på Trosvik/Hafslund. Dokumentnummer ICP-16-A-25005
dc.language.isomis
dc.publisherJernbaneverket
dc.titleInterCity-prosjektet Østfoldbanen Haug - Halden – (grensen). Data-/tolkningsrapport for georadarundersøkelser på Trosvik/Hafslund. Dokumentnummer ICP-16-A-25005
dc.title.alternativeInterCity-prosjektet Østfoldbanen Haug - Halden – (grensen). Data-/tolkningsrapport for georadarundersøkelser på Trosvik/Hafslund. Dokumentnummer ICP-16-A-25005
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber66
dc.identifier.cristin1591258
cristin.unitcode7530,52,0,0
cristin.unitnameAvdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record