Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordlie, Erlend
dc.contributor.authorHaavik, Aksel
dc.contributor.authorHegdal, Håvard
dc.coverage.spatialOsloen_US
dc.date.accessioned2020-09-04T11:32:31Z
dc.date.available2020-09-04T11:32:31Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.isbn978-82-8101-248-6
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676431
dc.descriptionRapporten er tilgjengelig med og uten vedlegg. Vær oppmerksom på stor filstørrelse på versjonen som inkluderer vedlegg.en_US
dc.description.abstractI utgravningsområdene D1 og D2 på sørsiden av Bispegata ble det funnet spor av ulike aktiviteter fra 1100-tallet frem til moderne tid. I de tidlige fasene begynte området å bli tørrlagt gjennom landhevingen, og gikk fra å være en strand hvor det ble gravd en del groper med ukjent funksjon, til å bli et mulig transittområde for dyr mellom havna og byen. Deretter, rundt år 1200, ble det fylt ut med avfall i deler av området, antagelig som et landvinningstiltak. Det ble også bygget enkle bygninger spredt utover området, tolket som lagre. Utfylling og sannsynlige lagerbygninger fortsatte å prege området på 1200-tallet og første halvdel av 1300-tallet, men det var også episoder med graving i de eldre avsetningene og en bygning tilsynelatende brukt som fjøs. Noen enkle brolegninger ble også anlagt. Strukturene fra midten av 1200-tallet og senere forholdt seg tydelig til orienteringen på kjent infrastruktur og tomteinndeling funnet tidligere andre steder i byen, mens dette ikke er like klart for bygningene rundt 1200. Deler av funnmaterialet i massene brukt i utfyllingene må komme fra høystatuskontekster, muligens peker makroprøvefunn i samme retning. I senmiddelalder var det tilsynelatende ingen bygninger sentralt eller øst i utgravningsområdene, men ytterligere graving i eldre lag og ny deponering av avfall. Vest i utgravningsområdet var det spor etter en bygning fra 1500-tallet, samt tegn etter mulig smedvirksomhet i samme periode. Utover dette var det meste i vest fra denne perioden fjernet av moderne graving. Alt i alt viser utgravningsresultatene et område med langgrunn strand mellom bryggene og byen helt i begynnelsen av høymiddelalder, fulgt av en stort sett spredt bebyggelse uten typiske bygårder i resten av høymiddelalderen, og et stort sett ubebygget område med avfallsdeponering i senmiddelalder. Det har aldri vært noen sammenhengende bygårdsbebyggelse helt fra sjøbodene og bryggene opp til Vestre strete i dette området rett sør for Bispeallmenningenen_US
dc.description.sponsorshipJernbaneverket / Bane NORen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;103
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Arkeologien_US
dc.subjectarkeologisk utgravningen_US
dc.subjectpesten_US
dc.subjecturban middelalderen_US
dc.subjectfjøsen_US
dc.subjectlatrineen_US
dc.subjectlagerbygningeren_US
dc.subjectveiten_US
dc.subjectstrandsoneen_US
dc.subjectgullen_US
dc.titleFollobanen 2015. Områdene sør for Bispegata. Gamlebyen, Oslo.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090en_US
dc.source.pagenumber409en_US
dc.relation.project1020440en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal