Show simple item record

dc.contributor.authorMcLees, Chris
dc.contributor.authorPetersén, Anna
dc.contributor.authorDilling, Josef
dc.contributor.authorVoellmecke, Mike
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimen_US
dc.date.accessioned2020-07-02T13:59:22Z
dc.date.available2020-07-02T13:59:22Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660553
dc.description.abstractTomten Erling Skakkes gate 3-5 skal reguleres for utbygging. Riksantikvaren manglet imidlertid kunnskap om kulturlagenes bevaringsforhold og -tilstand til å kunne vurdere om de vil tåle å bli bygget på. Riksantikvaren ønsket dermed at kulturlagenes bevaringsforhold og -tilstand skulle analyseres gjennom en avklarende arkeologisk/geokjemisk undersøkelse. Utstyr for langvarig (5 år) overvåking skulle installeres i tillegg. Installering av utstyr og tilstandsvurdering av kulturlag i felt fant sted i juni 2019. Det ble gravd tre hull (sjakt 1, 2 og 3) på tiltaksområdet. Kun sjakt 2 og 3 var lokalisert i tilknytning til eldre kjellere der det var mulig å blottlegge egnete vertikale jordprofiler med stratifiserte kulturlag. Profilene - miljøprofil 2 og miljøprofil 3 - ble dokumentert arkeologisk og kulturlagene ble tilstandsvurdert. Jordprøver til geokjemisk analyse og radiologisk datering ble tatt fra utvalgte kulturlag. Deretter ble måleutstyr installert i tilknytning til de to profilene. Rapporten redegjør for dette arbeidet samt resultater av analyser av jordkjemiske prøver tatt fra utvalgte kulturlag i miljøprofilene. Det ble i tillegg gjennomført en bevaringsanalyse. Rapporten avsluttes med NIKUs vurderinger av kulturlagenes tilstand og forhold for bevaring med grunnlag i tilstands- og bevaringsanalysene.en_US
dc.description.sponsorshipThomas Angells Stiftelseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;98
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrondheimen_US
dc.subjectMiljøovervåkingen_US
dc.subjectArkeologien_US
dc.subjectKulturlagen_US
dc.subjectBevaringsforholden_US
dc.subjectGeokjemien_US
dc.subjectMiljøprofilen_US
dc.titleAvklarende arkeologisk undersøkelse, analyse av bevaringsforhold og -tilstand, og etablering av et 5-årig miljøovervåkingsprogramen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090en_US
dc.source.pagenumber52en_US
dc.relation.project1021403en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal