Show simple item record

dc.contributor.authorJernæs, Nina Kjølsen
dc.coverage.spatialTromøynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-14T12:38:02Z
dc.date.available2019-08-14T12:38:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608315
dc.description.abstractBefaringen gjennomført av Riksantikvaren og NIKU i 2009 kartla tilstanden til inventaret i Tromøy kirke. På grunnlag av befaringsrapporten ble det utført et forprosjekt i perioden 1.-3.12.2010 av NIKU ved malerikonservator Nina Kjølsen Jernæs. Anbefalingene som ble gitt i etterkant av forprosjektet ble lagt til grunn for behandlingen av altertavle, prekestol og skriftestol, som ble utført i perioden 22.-31.8.2011. Hovedfokus i behandlingen var stabilisering av originale materialer samt forbedring av det estetiske uttrykket for viktige elementer i kirkerommet, som eksempelvis altermaleriet Nattverden. Det var en del løs maling på alle tre gjenstandene. Maleriene i altertavlen og på prekestolen hadde en svært mørknet og nedbrutt ferniss, som til dels gjorde det vanskelig å se noen av malerienes motiv. Løs maling ble festet, mørknet ferniss ble renset bort, alle maleriene fikk ny ferniss og skjemmende skader ble til slutt retusjert.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;1/2012
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Revidert utgave (2014)nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.relation.project15620282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal