Show simple item record

dc.contributor.authorLeden, Siv
dc.coverage.spatialRørosnb_NO
dc.date.accessioned2019-08-14T08:58:23Z
dc.date.available2019-08-14T08:58:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608227
dc.description.abstractDe tre autoriserte verdensarvsentrene Alta, Geiranger og Vega er ulikt organisert og har ulike utfordringer. Det er store forskjeller mellom hvilken rolle de spiller i lokalmiljøet og hvilke forhold de har til andre institusjoner/aktører. Bakgrunnen for ulikhetene er blant annet at verdensarven i Alta er kulturarv, mens Vegaøyan er innskrevet på Unesco-listen som kulturlandskap, mens vestnorsk fjordlandskap er naturarv. En viktig erfaring fra alle er at et verdensarvsenter må forholde seg til en rekke ulike parter og forskjellige interesser. En generell anbefaling er derfor at man må tenke grundig gjennom hvilke mål man har for verdensarvsenteret på kort og lang sikt, utforme en klar strategi og et tydelig mandat. Jo tydeligere og mer avklart mandatet er, desto lettere vil det trolig være å håndtere interessemotsetninger og avverge konflikt.nb_NO
dc.description.sponsorshipRøros kommune ved verdensarvkoordinatornb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;153/2015
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectavdeling Kulturarv og samfunnnb_NO
dc.subjectverdensarvnb_NO
dc.subjectverdensarvsentrenb_NO
dc.subjectautorisasjonnb_NO
dc.titleFORUNDERSØKELSE – VERDENSARVSENTER RØROS. Kunnskapsgrunnlag: Erfaringer fra etablering og organisering av verdensarvsentre i Alta, Vega og Geirangernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.project1020654nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal