Show simple item record

dc.contributor.authorLeden, Siv
dc.contributor.authorBorge, Marianne
dc.coverage.spatialAskernb_NO
dc.date.accessioned2019-08-12T10:55:27Z
dc.date.available2019-08-12T10:55:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607902
dc.description.abstractRapporten inneholder en verdivurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i planområdet Vestre Billingstad. Området omfatter markante landskapstrekk som koller, åkerholme og elvefar, og inkluderer kulturlandskap med spor etter bosetning fra folkevandringstiden samt rydningsrøyser. Disse elementene har kulturhistorisk verdi som rester av det historiske landskapet, og er kvaliteter som med fordel kan løftes fram ved områdeplanleggingen. Den eksisterende bebyggelsen i området er variert og omfatter både småhusbebyggelse og store kontor-/industri-/næringsbygg. Småhusområdet omfatter flere bygninger oppført for Norges Birøkterlag som drev dronningavl-stasjon på stedet. To av disse er arkitekttegnede og har arkitektoniske kvaliteter, og til eiendommen hører også rester av hageanlegg med trapper og beplantning. På naboeiendommen ligger en villa oppført i 1937 med tilhørende uthus og hageanlegg med forstøtningsmurer. Bolighuset er et sjeldent godt bevart eksempel på funksjonalistisk villabebyggelse fra mellomkrigstiden og har høy arkitektonisk verdi. Øvrig småhusbebyggelse har mindre interesse. I nordre del av planområdet ligger en større lagerhall og diverse mindre brakker. Disse har ikke særlig arkitektonisk kvalitet eller kulturhistorisk verdi. I søndre del av planområdet ligger et bygningskompleks oppført for Elektrisk Bureau (EB) i 1972, tegnet av John Engh som var en av landets ledende arkitekter i sin tid. Høyblokka med H-formet grunnplan og den tilhørende produksjonshallen har sterk karakter og betydelig arkitektonisk kvalitet. H-blokka har markant utforming og er et landemerke på Billingstad. Størrelsen på anlegget og den arkitektoniske utformingen viser EBs posisjon i samtiden. Til anlegget hører også utomhus-anlegg formgitt av noen av datidens fremste norske landskapsarkitekter. Senere tilbygg til EBs anlegg oppført i 1977 og 1985 har mindre arkitektonisk verdi. Både de nevnte småhusene og de større byggene (EBs anlegg, første byggetrinn) vil kunne være ressurser for området. De bør kunne ha bruksverdi og potensiale for eventuell transformasjon. Ved å gjenbruke det av den eksisterende bebyggelsen som har kulturhistorisk/arkitektonisk verdi, og innlemme disse bygningene i planene, kan man oppnå et spennende og variert område som vil ha opplevelsesverdi og større tidsdybde.nb_NO
dc.description.sponsorshipCivitasnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;41/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectElektrisk Bureaunb_NO
dc.subjectNorges Birøkterlagnb_NO
dc.subjectmellomkrigstidens funksjonalismenb_NO
dc.subject1970-tallnb_NO
dc.subjectbetongnb_NO
dc.subjectelementbyggerinb_NO
dc.subjectarkitekt John Enghnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleVestre Billingstad, Asker. Vurdering av kulturhistoriske og arkitektoniske verdiernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.relation.project1021030nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal