Show simple item record

dc.contributor.authorFlyen, Anne-Cathrine
dc.coverage.spatialAltanb_NO
dc.date.accessioned2019-08-12T10:19:44Z
dc.date.available2019-08-12T10:19:44Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607885
dc.description.abstractDenne rapporten legger frem resultatene fra tilstandsundersøkelsen og den påfølgende vurderingen av potensialet for bevaring og restaurering av Nilsenhuset, to uthusbygninger, restene etter den første, provisoriske boligen på eiendommen og Rafshodestua, som alle tilhører Alta Museum. For å gi et underlag for vurderingene, gis det først et kort historisk riss av hendelsene knyttet til evakueringen av Finnmark og Nord-Troms og en gjennomgang og presentasjon av hva et gjenreisningshus er. Den bygningstekniske tilstanden på alle bygningene er beskrevet tilsvarende nivå 1 i standarden for tilstandsvurdering av verneverdige bygninger. Det er også gitt forslag til bygningsmessige tiltak i henhold til tilstandsvurderingen. NIKU er av den oppfatning at eiendommen med Nilsenhuset (hovedhuset) med de to uthusene (utedo og uthus) og ikke minst med ruinen etter den første, provisoriske boligen er unik. Dette er autentiske bygninger fra en svært viktig del av Norges nyere historie. Så langt NIKU kjenner til, er «Nilsen anlegget» et av svært få slike anlegg i et museums eie som fortsatt ligger på opprinnelig grunn, som fortsatt har alle bygningene på tunet intakt og ikke minst som fortsatt har den opprinnelige provisoriske boligen fra den første tiden etter beboernes tilbakekomst til Finnmark etter evakueringen under krigen. Dette gjør at anlegget med alle disse bygningene etter NIKUs mening har meget høy verneverdi, og at hele anlegget bør bevares. NIKU anbefaler at hele anlegget settes i stand, og benyttes av museet i formidlings- og forskningsøyemed. Rapporten beskriver nærmere hvordan dette kan gjøres.nb_NO
dc.description.sponsorshipAlta museumnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;33/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectgjenreisningshusnb_NO
dc.subjecttømmerhusnb_NO
dc.subjectetterkrigshistorienb_NO
dc.subjectbygningshistorienb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleAlta museum, Nilsenhuset og Rafshodestua. Teknisk tilstandsvurdering og vurdering av potensiale for bevaring og restaureringnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.relation.project1020704nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal