Show simple item record

dc.contributor.authorHølleland, Herdis
dc.date.accessioned2019-02-27T13:44:30Z
dc.date.available2019-02-27T13:44:30Z
dc.date.created2019-02-27T13:41:42Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2587854
dc.description.abstractOpplandsmodellen er et resultat av Oppland fylkeskommunes langsiktige og strategiske arbeid for å styrke bygningsvernet. Det er to hovedkomponenter som til sammen utgjør Opplandsmodellen: En bygningsvernrådgivertjeneste som er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og museene i fylket og et etter- og videreutdanningstilbud (EVU-tilbudet) innen tradisjonelt bygghåndverk som er et samarbeid mellom HiST/NTNU og fylkeskommunen. Evalueringen gjør rede for disse komponentenes historikk fra tidlig 2000-tall og fram til i dag, deres praktiske og finansielle organisering, samt hvordan brukere opplever modellen. Jevnt over er de involverte – bygningsvernrådgiverne, ansatte i kommunene, fylket og museene, håndverkere og huseiere – godt fornøyd med bygningsvernrådgivertjenesten og opplever at den bidrar til et mer effektivt og faglig solid bygningsvern. Studenter, så vel som ansatte i fylkeskommunen og ved HiST/NTNU, er alle godt tilfreds med EVU-tilbudet. Alle parter har uttrykk et ønske om at tilbudet videreføres. Hovedårsaken til at tilbudet midlertidig ligger nede, er et behov for ytterligere samkjøring av studier etter fusjonen mellom HiST og NTNU. Selv om Opplandsmodellen alt i alt fungerer godt, avsluttes evalueringen med noen forslag til tiltak som kan være med å videreutvikle og forbedre Opplandsmodellen ytterligere.nb_NO
dc.description.sponsorshipOppland fylkeskommune og Riksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Oppdragsrapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;134/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOppland fylkeskommunenb_NO
dc.subjectOppland countynb_NO
dc.subjectBygningsvernnb_NO
dc.subjectBuilding conservationnb_NO
dc.subjectOpplandsmodellennb_NO
dc.subjectThe Oppland modelnb_NO
dc.titleEvaluering av Opplandsmodellen for bygningsvern. Oppland fylkeskommunenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.identifier.cristin1681044
dc.relation.project1021363nb_NO
cristin.unitcode7530,51,0,0
cristin.unitnameAvdeling for Samfunn og forvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal