Show simple item record

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Vestfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T17:33:42Z
dc.date.available2019-02-07T17:33:42Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584479
dc.description.abstractPå Baglergaten 2 og Tollbodgaten skulle det graves for omlegging av vann- og spillvannsledning, nye kummer, ny trasé for høyspent, lavspent og fjernvarme. Den arkeologiske undersøkelsen kunne deles opp i 3 etapper, en etappe for graving av skråningen mellom Tollbodgaten og Baglergaten 2 tomten, en for graving av VA-grøften, og en for graving av brannhydranten. Skråningen ble gravet ned til undergrunnen, og det ble påtruffet flere kulturlag med middelalderske gjenstander, og det ble avdekket et plankedekke som ble tolket som en passasje/veite. En av plankene ble C14-datert til 1020-1155 AD. I tillegg ble det påtruffet en kokegrop i undergrunnen som ble C14-datert til 420-570 AD. I VA-grøften ble det registrert kulturlag i retning Baglergaten 2 tomten, og mot Tollbodgaten ble det observert kulturlag i hele profilgrøften unntatt lengst sydvest. Det ble påtruffet to kokegroper i VA-grøften, der en ble C14-datert til 1050-910 f.Kr. I brannhydrantgropen ble det gravet ned til eksisterende vannrør, og i profilene ble det observert kulturlag. Undersøkelsen viste at området hadde bevarte kulturlag og konstruksjoner fra middelalderen, og i tillegg inneholdt kokegroper fra forhistorisk tid.nb_NO
dc.description.sponsorshipBaglergaten 2 ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;212/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBaglergaten 2nb_NO
dc.subjectTollbodgatennb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectarkeologisk overvåkingnb_NO
dc.subjectarkeologisk etterkontrollnb_NO
dc.subjectarkeologisk utgravingnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectkokegropernb_NO
dc.subjectpassasjenb_NO
dc.subjectveitenb_NO
dc.subjectkeramikknb_NO
dc.subjectmetallnb_NO
dc.subjectbrynefragmenternb_NO
dc.subjectdyrebeinnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleBaglergaten 2. Graving for omlegging av rør, ledninger og kummernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.relation.project1020905nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal