Show simple item record

dc.contributor.authorMcLees, Chris
dc.coverage.spatialTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:39:56Z
dc.date.available2019-02-07T16:39:56Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584462
dc.description.abstractDet ble gravd i alt 6 mindre prøvehull for å kartlegge grunnforholdene foran Artilleribygget i forkant av et dreneringstiltak. I prøvehullene 3 og 4 ble det påvist en moderne kabelgrøft som lå nord for og parallell med dagens helledekke. Grøften var ca 1 m dyp og minst 0,70 m bred og fylt med påført masse. Grøften ble ikke påvist i hull 5, noe som tyder på at grøften svinger mot NØ like øst for hull 4. I dette hullet ble det påvist del av en mulig stein grunnmur på en dybde på 30 cm som kan være av enten senmiddelaldersk eller nyer tids datering. Lengre vest viste både hull 6 og hull 2 til at det eldre nivået med betongheller som ligger under dagens heller har blitt fjernet her. Området har trolig samtidig blitt oppgravd og gjenfylt med større steiner samt fragmenter av betonghellene som ble fjernet.nb_NO
dc.description.sponsorshipNidaros Domkirkes Restaureringsarbeidernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;114/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectartilleribyggetnb_NO
dc.subjectErkebispegårdennb_NO
dc.subjectgrøftnb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectnyere tidnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTA 2016/16 Artilleribygget, Erkebispegården, Trondheim. Arkeologiske forundersøkelse i forbindelse med etablering av dreneringsløsningnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.relation.project1020871nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal