Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Hilde Rigmor
dc.contributor.authorHafsal, Nils Aage
dc.coverage.spatialHamar kommune, Hedmark fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:36:03Z
dc.date.available2019-02-07T16:36:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584461
dc.description.abstractNorsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utført en arkeologisk undersøkelse/overvåking i forbindelse med graving for nytt bolighus, garasje, hageanlegg mm. innenfor Bispegata 35, gnr. 1/ bnr. 1222, Hamar kommune, Hedmark. Eiendommen ligger innenfor den middelalderske Hamarkaupangen (ID 88381, kulturminnedatabasen Askeladden). Det ble påvist automatisk fredete kulturminner i form av skjørbrente stein av «bryggesteinstypen». Det var to konsentrasjoner med bryggestein, påvist i jordprofiler i hhv. SV-del og Ø-NØ-del av undersøkelsesområdet. Øvrige funn av bryggestein var svært spredt med kun enkelte forekomster i øvrige deler av tomta. Det ble gjort gjenstandsfunn ved bruk av metallsøker, derav en pilspiss av jern, slagg mm. Både bryggestein og gjenstander kan høyst sannsynlig knyttes til middelaldersk bosetning og aktiviteter innenfor området. Det ble derimot ikke påvist sikre/entydige kulturlag eller andre fortidige kontekster som bryggestein og gjenstander kunne knyttes opp mot. Kulturlag med bryggestein er tidligere påvist innenfor nærliggende villatomter. Det syntes ikke som om bryggesteinene var in situ, muligens med unntak av funnkonsentrasjonen i Ø-NØ-del. Hovedsakelig dreier det seg om omrotete og/eller redeponerte masser. Det var likevel relativt mye funn av bryggestein innenfor ulike deler av tomta, som til sammen utgjør et stort areal. Det er et åpnet spørsmål hvorvidt massene er omflyttet innenfor selve eiendommen, i forbindelse med aktiviteter knyttet til nyere tids bosetning, som anlegging av plen, eller om massene er transportert fra nærliggende områder. Bevaringstilstand/-forhold er vurdert som dårlige, men det ble gjort relativt mange metallfunn med metallsøker innenfor en begrenset undersøkelse. Det tyder på at metall holder seg relativt godt i denne type masser.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;113/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectHamarkaupangennb_NO
dc.subjectarkeologisk undersøkelsenb_NO
dc.subjectbryggesteinnb_NO
dc.subjectmetallfunnnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleARKEOLOGISK UNDERSØKELSE/OVERVÅKING. Bispegata 35, gnr. 1/bnr. 1222, Hamarkaupangen, Hamar kommune, Hedmarknb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.relation.project1020745nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal