Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.date.accessioned2019-02-07T16:32:50Z
dc.date.available2019-02-07T16:32:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584460
dc.description.abstractI forbindelse med etablering av vann- og avløpsledninger til Onsøy kirke, skulle det graves innenfor den middelalderske kirkegården. Da kirkegården er lite kjent arkeologisk, anbefalte Riksantikvaren en forundersøkelse for å avklare hvorvidt tiltaket ville komme i konflikt med graver eller kulturlag fra middelalder. Det ble gravd grøfter i gangsti og langsmed kirkeskipet. I begge grøfter ble det observert løse menneskebein, og ved HC-rampa ble det også funnet rester av kiste og kistenagle som var tydelig omrotet. Det ble ikke påvist in situ graver eller andre sikre levninger fra middelalder eller tidligere. I hovedsak ble det observert moderne påfyllingsmasser, sand og avfall som trolig er fra oppføringen av den nåværende kirken. Det ble ikke avdekket automatisk fredete kulturminner ved undersøkelsen.nb_NO
dc.description.sponsorshipFredrikstad kirkelige fellesrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;103/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOnsøy kirkenb_NO
dc.subjectkirkegårdnb_NO
dc.subjectforundersøkelsenb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleONSØY KIRKE. Arkeologisk forundersøkelse i forbindelse med etablering av vann- og avløpsledninger ved Onsøy kirkenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.relation.project1020828nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal