Show simple item record

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.date.accessioned2019-02-07T16:22:27Z
dc.date.available2019-02-07T16:22:27Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584457
dc.description.abstractVeidekke Entreprenør AS skulle utbedre et tett avløp på Storgaten 51. Riksantikvaren ga tillatelse til å grave i grøften til eksisterende avløpsrør. Ved tømming av grøften, ble det observert kulturlag i profilene i sydøst og nordvest. Nordvestsiden ble fotodokumentert, og sydøstsiden ble dokumentert med beskrivelser, foto, tegning og kullprøver. Topp kulturlag ble lokalisert 0,65-0,7 meter under dagens overflate. Kulturlaget var 0,7-0,75 meter tykt. Det ble observert avfallslag og brannlag, samt et dyrkingslag. Dyrkingslaget kunne minne om lag som er påtruffet ved tidligere utgravinger i nærheten, noe som kunne gi en mulig datering til andre halvdel av 1000-tallet. To keramikkskår ble funnet ved rensing av profilen. De kunne ikke direkte knyttes til et av kulturlagene, men ble datert til 1100-1350. Flere av kulturlagene kan sannsynligvis knyttes til denne perioden.nb_NO
dc.description.sponsorshipVeidekke Entreprenør ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;94/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectbyarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectdyrkningslagnb_NO
dc.subjectfunnnb_NO
dc.subjectkeramikknb_NO
dc.subjectdyrebennb_NO
dc.subjectarkeologisk overvåkingnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleStorgaten 51, avløp. Arkeologisk overvåkning i forbindelse med hastegraving for reparasjon av avløp.nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.relation.project1020841nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal