Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMcLees, Chris
dc.coverage.spatialØrland kommune, Sør-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:12:33Z
dc.date.available2019-02-07T16:12:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584455
dc.description.abstractDet ble gravd undersøkelseshull inntil 3 stolpefundamenter 04.05.16. Etterkontrollen påvist tilstedeværelse av intakte stratifiserte avsetninger. Avsetningene tolkes som lag som har vokst fram på stedet over lengre tid, fra middelalderen og langt opp i nyere tid. Lagene inneholdt både moderne teglstein og spikre, men også fragmenterte menneskebein som stammer fra middelalderkirkegården. Fundamenteringsarbeidet har dermed berørt antropogeniske avsetninger som ligger innenfor det vernete kirkestedsområdet. Stolpefundamentenes størrelse og dybde tyder imidlertid på at de har kun berørt lagenes meget omrotede øverste delene. Etterkontrollen påviste i tillegg tilstedeværelsen av en kabelgrøft som tydeligvis har blitt gravd meget nylig og uten dispensasjon.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvaren og Storfosen gods ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;89/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStorfosnanb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectkirkestednb_NO
dc.subjectetterkontrollnb_NO
dc.titleTA 2016/11 Storfosen gods, Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Arkeologisk etterkontroll i forbindelse med ulovlig graving ved Storfosna kirkestednb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project1020814nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal