Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.contributor.authorJordahl, Hanne Ekstrøm
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Vestfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T16:09:16Z
dc.date.available2019-02-07T16:09:16Z
dc.date.issued2016-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584454
dc.description.abstractArkeologisk utgravning av et område på ca. 3,5 m² ved Storgaten 51. Topp middelaldersk kulturlag ble påtruffet ca. 60 cm under dagens nivå, og ble C14-datert til Cal. AD 1165-1265. Minimum 11 middelalderske kulturlag ble avdekket der de fleste ble tolket som en blanding av avfallslag og akkumulerte lag. Det ble også avdekket et dyrkingslag med datering til Cal. AD 670-775, og under dette, flere stolpe- og staurhull, ardspor og en kokegrop. Kokegropen ble datert til Cal. AD 475-620. Det ble til sammen katalogisert 61 poster i Universitetets samlingsdatabaser, og det var til sammen 109 fragmenter/gjenstander. Det ble blant annet funnet et mulig dekorert knivskaft, en dekorert spillebrikke, et spinnehjul, to emner for kamproduksjon og tidlig middelaldersk keramikk. De daterende gjenstandene indikerte at lagene kunne dateres til 11-1300-tallet.nb_NO
dc.description.sponsorshipVeidekke Entreprenørnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;88/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStorgatennb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectforhistorisk tidnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectstolpehullnb_NO
dc.subjectstaurhullnb_NO
dc.subjectardspornb_NO
dc.subjectkokegropnb_NO
dc.subjectfunnnb_NO
dc.subjectkeramikknb_NO
dc.subjectspillebrikkenb_NO
dc.subjectspinnehjulnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTittel Storgaten 51, Tønsberg. Arkeologisk utgravning i forbindelse med ny VA-kumnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.relation.project1020754nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal