Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Heidi Tangen
dc.contributor.authorJantsch, Ann Kathrin
dc.coverage.spatialTrondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-04T17:08:41Z
dc.date.available2019-02-04T17:08:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583832
dc.description.abstractI forbindelse med Trondheim kommunes helhetlige belysningsplan for Marinen, ble det gravd 790 meter grøft og 26 fundamentgroper til lysmaster under arkeologisk overvåking. Inngrepet strakk seg fra Schirmers gate/Sverres gate på Kalvskinnet, ned til vestre del av Marinen, under Elgeseter bro nordøstover til General von Huths bastion, med en avstikker langs vollen ved lekeplassen. Det ble ikke påvist sikre arkeologiske fredete kulturminner i undersøkelsen. Et mulig staurhull og et stolpehull i steril undergrunn kan potensielt være forhistoriske, men de var ikke mulig å datere. Ellers fremkom omfattende og varierte spor etter nyere tids aktivitet, antagelig tidligst fra 1700-tallet. Den etterreformatoriske aktiviteten er knyttet særlig til Trondhjems verft og Marineetablissement samt militær aktivitet etter dette ca. 1813-1941. Det er spor etter flere faser av veitraseer, destruksjonsmateriale fra bygninger samt spor og avfall fra smieaktivitet og steinkulllager. Det ble også registrert flere nivåer av matjord og tidligere torv- og grusoverflater fra parkanlegg og veier. Videre ble det funnet fyllmasser som trolig er relatert til de to siste anleggsfasene for brobygging i 1863 og 1949, men det ble ikke registrert spor etter eldre brokar. Enkelte av fyllmassene kan også ha vært dumpet for å forhindre erosjon fra elven. Konkluderende kan man si at både de øvre og nedre deler av Marinen er sterkt påvirket av etterreformatorisk aktivitet. Det ble ikke funnet spor etter rasleiren fra omkring 100 e.Kr., men mulig steril overflate ble nådd flere steder i sjakten. Mulig steril overflate lå fra 25-72 cm under dagens overflate.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;162/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrondheimnb_NO
dc.subjectMarinennb_NO
dc.subjectarkeologisk undersøkelsenb_NO
dc.subjectetterreformatorisknb_NO
dc.subjectsteril undergrunnnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleTA 2017/16 MARINEN, Trondheim. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny belysning langs gangtraseen på Marinen, Trondheim.nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.relation.project1020911nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal