Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Vestfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-04T17:05:30Z
dc.date.available2019-02-04T17:05:30Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583831
dc.description.abstractI forbindelse med boring av syv energibrønner på eiendommen Møllegaten 1, ble tre av boringene overvåket av arkeologer fra NIKU. Boringene viste at det var bevarte kulturlag ned til 4,65 m under topp asfalt. Det ble tatt tre prøver for C14-dateringer og seks prøver for jordkjemiske analyser. C14-prøvene daterte kulturlagene mellom 993 og 1291 AD, med andre ord fra sen vikingtid til slutningen av høy middelalderen. Analysen av de jordkjemiske prøvene tolket bevaringsforholdene til kulturlagene som middels/middels høy til dårlig.nb_NO
dc.description.sponsorshipMøllegaten 1 og 3 ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;159/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMøllegaten 1nb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectarkeologisk overvåkingnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectboringernb_NO
dc.subjectgeokjemiske prøvernb_NO
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleMøllegaten 1, TØNSBERG. Boring av energibrønnernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.relation.project1021122nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal