Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialHamar kommune, Hedmark fylkeskommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-04T16:45:21Z
dc.date.available2019-02-04T16:45:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583824
dc.description.abstractI forbindelse med gravearbeider for å oppføre en ny bolig på Hallvards gate 42B, på Hamarkaupangen, ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse. Det ble i hovedsak observert matjord eller påførte masser fra nyere tid. I søndre halvdel av undersøkelsesfeltet ble det funnet noen dyrebein i løsmassene, blant annet et bein med skjæremerker. I nordre halvdel av feltet ble det registrert et kompakt kulturlag bestående av omrotede masser og fragmenter av rød tegl, småstein og kalkbiter. I dette laget ble det også funnet tre nagler. Det ble ikke observert dyrebein i dette laget.. Det ble ikke avdekket sikre automatisk fredete kulturminner ved undersøkelsen.nb_NO
dc.description.sponsorshipPlan B Eiendomnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;114/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHamarkaupangennb_NO
dc.subjectHallvards gate 42Bnb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleHallvards gate 42B. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med oppføring av enebolig på Hamarkaupangennb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.relation.project1021009nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal