Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergersen, Ove
dc.contributor.authorMartens, Vibeke Vandrup
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2019-02-04T16:14:48Z
dc.date.available2019-02-04T16:14:48Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583815
dc.description.abstractDenne sluttrapporten presenterer resultater fra undersøkelse av jordprøver fra en boplass fra yngre og eldre steinalder i Vadsø, Finnmark (Tuft 1 ID 18734), utført i september 2014. Rapporten beskriver hvordan bevaringsforholdene i profilen var før den ble overvåket og i tidsrommet september 2014 til mai 2017. Målet for undersøkelsen var å kartlegge bevaringstilstand og bevaringsforhold ved hjelp av arkeologisk kulturlagsbeskrivelse etter Norsk Standard (NS9451:2009), prøvetaking og installere sonder som blant annet måler jordtemperatur, jordfuktighet (dvs vanninnhold) og redoks i tuften. Redoks er geokjemiske parameter som indikerer om det er stabile bevaringsforhold eller om det pågår aktiv nedbrytning. Profilveggen og kulturlagene viste i utgangspunktet dårlige bevaringsforhold for både organisk og uorganisk materiale. Overvåkingen innbefatter målinger av jordtemperatur, jordfuktighet og redokspotensial i jorda. Jordtemperaturen og jordfuktigheten følger årstidsvariasjonene, dvs. er direkte påvirket av lufttemperatur og nedbør. I starten av overvåkingen ble det målt oksiderende forhold, men etter økt jordfuktighet sank redokspotensialet noe og profilen ser ut til å gå mot noe mer anoksiske/anaerobe forhold. Data fra miljøovervåkingen indikerer at det ikke har skjedd noen forverring i bevaringsforholdene på steinalderboplassen etter undersøkelsen i 2014nb_NO
dc.description.sponsorshipSeksjon for arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum (kontaktperson Anja Roth Niemi)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;81/2017
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Vol.3;17/02115
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectredoksforholdnb_NO
dc.subjectbevaringnb_NO
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectnedbrytningnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleUndersøkelse og miljøovervåking av arkeologiske kulturminner fra steinalderboplass ved Høyvikhaugen, Vadsø, Finnmark. Sluttrapport 2017nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskning Norsk institutt for bioøkonominb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.project1020309nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal