Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T16:31:42Z
dc.date.available2019-02-03T16:31:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583663
dc.description.abstractI forbindelse med arbeidet med å øke tilgjengeligheten på Akershus slott, skulle det fjernes løsmasser under trappa i Blåtårnet. I den anledning ble det foretatt en arkeologisk undersøkelse av gravearbeidene i mai 2017. Det ble håndgravd ned til fjell og massene som ble fjernet bestod av blant annet teglstein, rester av annen type bygningsstein, søppel, dyrebein og diverse rivningsmateriell. Det ble funnet moderne gjenstander nesten helt ned til fjellet noe som viser at massene har vært gravd opp og gjenfylt i nyere tid. Det ble observert teglstein i middelalderformat, og også annen bygningsstein som må være fra den tidligste byggefasen til slottet/middelalderborgen. Det ble ikke avdekket in situ automatisk fredete kulturminner, men det ble observert byggestein som trolig kan dateres til middelalder.nb_NO
dc.description.sponsorshipForsvarsbyggnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;56/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAkershus slottnb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectBlåtårnnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleBlåtårn. Fjerning av løsmasser under trapp i Blåtårnet, Akershus slottnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project1021073nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal